Hamar - Lillehammer

Nyt roen i kulturlandskapet og skogene langs Mjøsa.

  • Foto: Berit Stokseth

  • Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv

  • Foto: Norske kirkebygg

  • Foto: Aslaug Haugen

  • Foto: Aslaug Haugen

  • Foto: Norske kirkebygg

  • Foto: Janna Opheim

Vandringen kan begynne fra Hamar sentrum, på leden langs Mjøsa ut til Domkirkeodden.Her i ett av landets største middelaldermuseer, kan du i sommersesongen bli med på en eller flere av museets faste omvisninger. I tillegg til kåseri og vakker gregoriansk sang i Hamardomen, anbefales omvisningen i middelalderanlegget og i Urtehagen. Like ved ligger Pilegrimssenter Hamar, hvor alle er velkommen innom for mer informasjon om Pilegrimsleden

Fra Domkirkeodden kan du følge skogstiene inn i naturreservatet Furuberget. Området er blant annet kjent for flere sjeldne plantearter og rester etter en bygdeborg, som i dag er synlig med rester etter voller av stein og jord. Langs leden videre mot Brumunddal går du vekselsvis på asfalt og grusveier gjennom et kupert kulturlandskap og skog. Du passerer Furnes kirke, en steinkirke fra 1708, og  en typisk hulveg fra middelalderen ved Nordre Jevanol. Brumunddal sentrum er et trivelig sted å gjøre en stopp på en av da mange kafeene i gågata, før du etterhvert må ta fatt på stigningen opp mot Veldre. Belønningen er vakker utsikt over Mjøsa og regionen rundt. Konfirmantsalen ved Veldre Prestegård tilbyr enkel overnatting.

Fra Veldre kirke går veien videre på idylliske Prestvegen mellom Veldre og Ringsaker kirker. Her passerer du Norges eldste furu – Tokstadfurua og Prøysenstua; barndomshjemmet til Alf Prøysen. Neste stopp er Ringsaker kirke, som er en middelalderkirke. Steinkirken nede ved Mjøsa er viet til Olav den Hellige. Her ikke langt fra Mjøskanten, ligger Pilegrimsstuggua, hvor det også er selvhushold. Ønsker du mer komfort, anbefales forhåndsbestilling på overnatting på Sveinhaug Gård & Historiske pensjonat. Denne særpregede gjestegården ligger like ovenfor langs leden.

Fra Ringsaker kirke går du videre nordover med dint utsyn mot Mjøsa forbi det gamle Mjøskastellet og helleristningene ved Stein. Pilegrimsleden følger stier og gamle veifar langs Mjøskanten retning Moelv sentrum. Trenger du proviant kan det lønne seg å sørge for det i Moelv sentrum. På Smestadsletta like nord for Moelv ligger Ringsakers svar på Stonehenge, Tolvsteinringen består av 12 bautasteiner plassert i en sirkel som har et tverrmål på 25 meter. Ringen ble reist i tidlig jernalder for 2000-2500 år siden. Etter en del stigning ender dagsetappen i vakre og fredfulle omgivelser på Johannesgården i Brøttum.

Neste dag går ruten nedover mot Mjøsa igjen, og videre på grusvei i kupert terreng forbi gårdstun og skog. Nedenfor en stor stein på høyre side, ligger et oppkomme og her er det alltid åpent og rennende vann. Kilden ligger i foten av en skråning som er kledd med løvtrær og kratt, ellers er det dyrket jord rundt på alle kanter, med skogkanten litt lenger bak. Dette oppkommet hørte til de hellige kilder som man søkte til i middelalderen for å bli helbredet for forskjellige sykdommer. Vannet ble brukt til å drikke og vaske seg i. Kildene var ofte viet til en helgen og denne var viet til Olav den Hellige. Nå er du inne på den siste strekningen mot Lillehammer. Etter en stund går det oppover til du når Rv. 213 og går på gang- og sykkelvei til du etter seks kilometer ankommer Lillehammer. 

Ankomst                                                                                                                                        

Dag Strekning Km Overnatting
1 Hamar stasjon  2

 Pilegrimsherberge - Pilegrimssenter Hamar /      Hamar Vandrerhjem Vikingskipet

2

Hamar - Veldre kirke

22/15

 Pilegrimsherberget Konfirmantsalen / Kvarstad gård (henter på bestilling fra Br.dal sentrum)

3

Veldre kirke -Ringsaker kirke - Ringli

 20

 Ringli

4

Ringli -Johannesgården

 18

  Johannesgården

5

Johannesgården-Lillehammer

 12  

 

Avreise

  • Tog: Dovrebanen til Oslo

Informasjon

  • Følg markeringene langs stiene
  • Se alternative overnattinger og annen nyttig informasjon på hamar.pilegrimsleden.no
68,5 km 5 dager
Bygdeborgen i Furuberget

Bygdeborgen i Furuberget

Adresse:2320 Furnes, Furuberget
Avstand:Ved leden
Les mer
Hulveg ved Jevanol

Hulveg ved Jevanol

Adresse :2320 Furnes
Avstand:Ved leden
Les mer
Prøysenstua

Prøysenstua

Telefon:62 35 18 00
Adresse:Prestvegen 2
2360 Rudshøgda
Avstand:Ved leden
Les mer
Prestvegen

Prestvegen

Avstand:Ved leden
Les mer
Tolvsteinsringen

Tolvsteinsringen

Adresse:Storgata,
2390 Moelv
Avstand:Ved leden
Les mer
Kløvstadhøgda naturreservat

Kløvstadhøgda naturreservat

Adresse:2372 Brøttum
Avstand:Nær leden
Les mer
Olavskilden i Brøttum

Olavskilden i Brøttum

Adresse:Nordre Kongsveg 909
2372 Brøttum
Avstand:Ved leden
Les mer
Veldre kirke

Veldre kirke

Telefon:62 34 73 70
Adresse:Flesakervegen 23,
2380 Brumunddal
Avstand:Ved leden
Les mer
Kunstnerbenken ved furua

Kunstnerbenken ved furua

Adresse:Gunnars gate
2315 Hamar
Avstand:Ved leden
Les mer