Handel og service

Moelv

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Moelv er en småby i Ringsaker kommune, og ligger ved utløpet av Moelva ved Mjøsa.

Moelv oppsto som tettsted med møller, sagbruk og vadmelsstamper og ble senere stoppested da jernbanen kom i 1894. Den største industribedriften er Moelven Industrier, som er en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter. I Moelv ligger også Norges eldste brenneri; Strand Brænderi, som ble startet opp i 1843. På brenneriets eiendom ved Mjøsa ligger syv gravrøyser fra jernalderen, som er ett av flere kulturminner i Moelv.

Post-i-butikk finner du hos Spar Mjøsbrua, Storgata 130.