Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) samler inn, bruker og behandler personopplysninger. NDR er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

NDR, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Markedsrådgiver er delegert det daglige ansvaret for NDRs behandlinger av personopplysninger på www.pilegrimsleden.no.

Tibe (Trondheim) er NDRs databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun NDR og underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

NDR samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på pilegrimsleden.no. Verktøyet vi benytter for å innhente slik statistikk er Matomo. Formålet med dette er å forstå hvordan besøkende bruker våre tjenester, og hvordan vi basert på dette kan forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Les mer om Matomo her.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. NDR bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.

Nødvendige informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler til å huske valg du har gjort på nettstedet og for å øke brukervennligheten. Disse slettes ikke etter endt besøk. Dette gjør at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset den besøkende. Uten disse kan vi ikke garantere at all funksjonalitet på nettstedet fungerer som den skal.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler: Disse brukes blant annet for å registrere at en besøkende er inne på nettsiden. Disse slettes etter endt besøk.

Nyhetsbrev

Det er frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Denne deles ikke med andre virksomheter annet enn Make AS, som er vår leverandør av nyhetsbrevløsning. Oppføringen slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Innsyn og rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven.


NDR har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av NDRs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger eller opplysninger NDR ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


Dato: 23.01.23
Administrasjon- og eiendomsavdelingen