Kirke

Furnes kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Furnes kirke

Telefon

+47 62 33 07 70

Adresse

2320 Furnes

Avstand

Ved leden

Furnes kirke ligger vakkert midt i mot gårdene Stor Deglum og Vesle Deglum.

Pilegrimene så i middelalderen en trekirke liggende til høgre for dagens kirke i hagen på Stor-Deglum. Den ”nye” kirken stod ferdig i 1708, ”et børseskot” fra den gamle, og ble bygget av stein fra Domkirkeruinene på Hamar.

Kontaktinfo: Kirkekontoret i Brumunddal, tlf 62 33 07 70.