Rasteplass

Kløvstadhøgda naturreservat

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
I den bratte lia nordøst for garden Havik ligger Kløvstadhøgda naturreservat. Her finner du også benk og bord dersom du trenger en hvil eller bare vil nyte utsikten ei lita stund.

Adresse

2372 Brøttum

Avstand

Nær leden

Området er vernet på grunn av forekomster av edellauvskog (alm-lindeskog). Her finnes alm, lønn, hassel, leddved og krossved som ellers ikke er vanlig i området. Edellauvskogene inneholder sjeldne økologiske systemer med flere kravfulle plantearter og et variert dyreliv. Hedmark fylke har få slike forekomster.

Kløvstadhøgda er preget av den spesielle bergarten som kalles Biskopås-konglomerat (oppkalt etter biskopen i Ringsaker), dannet i jordas urtid (900-590 mill. år siden). Bergarten ble dannet av rullestein som ble transportert med elver og avsatt i havet, der de ble kittet sammen med sand til et konglomerat.

Gerhard Schøning referer hva lokalbefolkningen trodde om dette spesielle fenomenet: ”Den gemeene Mand maae have giort sig den Tanke, at omtalte Biærg er blevet Sammenbaget eller tilhobe æltet af Kiæmpe-Hænder, og derover kaldet Materien, hvoraf det bestaaer Jotul Grøte”.