Rasteplass

Brumunddal by

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Ringsaker kommune
Brumunddal by og kommunesenter i Ringsaker, ligger ved utløpet av elva Brumunda ved Mjøsa.

Distanse

Langs leden

Småbyen kan by på et godt og variert kulturtilbud og et stort mangfold av kjedebutikker, spesialforretninger, kjøpesentre og serveringssteder. Hovednæringene er innen jord- og skogbruk, særlig trevare- og møbel- og næringsmiddelindustri.

Mjøstårnet som er verdens høyeste trebygg, ligger ved Mjøsparken. Frilufts- og rekreasjonsområdet har Skibladner-brygge, båthavn, skateanlegg, basketbane, petanque-bane, lekepark, badestrand, sansehage, grillplasser, toalettbygg, ladestasjon for el-sykler og benker.

Post-i-Butikk finner du hos Eurospar Brumunddal, Brugata 16 og hos Extra Brumunddal, Furnesvegen 54.