Kulturminne

Prøysenstua

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Prøysenhuset
Prøysenstua

Telefon

62 35 18 00

Adresse

Prestvegen 2
2360 Rudshøgda

Avstand

Ved leden

Prøysenstua ligger langs prestvægen. Husmannsplassen Prøysen hørte til garden Hjelmstad. Her vokste Alf Prøysen opp (1914 – 1970). Husmannsgutten ble en etterkrigstidas mest folkekjære diktere, og er blant annet kjent for sin beskrivelse av husmannsfolkets virkelighet og tanker. Prøysen var som andre husmannsplasser, omtrent 15 mål jord, hvorav 5-6 fulldyrket og resten slått. Det var stue, fjøs og låve, ei ku, et par sauer, en gris eller to og noen høner. Husmannsplassen er i dag tilbakeført til opprinnelig utseende.