Regionale pilegrimssentre

Det finnes 12 regionale pilegrimssentre i Norge. Vandrere kan ta kontakt med sentrene før eller under pilegrimsvandringen for å få råd og veiledning.

Pilegrimssenter

Hva er regionale pilegrimssentres oppgaver?

De regionale pilegrimssentrene jobber for å etablere nettverk med regionale aktører, og skal, i samarbeid med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl., stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning med grunnlag i kultur og natur. Sammen med et stort nettverk av nøkkelpartnere er det disse som legger til rette for de gode opplevelsene langs Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Arbeidet ved regionale pilegrimsentre koordineres av Nasjonalt pilegrimssenter.

Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere i å skape god merking og ryddig av leden.

Godt samarbeid er viktig!

Sammen med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer og mange flere nøkkelpartnere, jobber regionale pilegrimsentere for å stimulere til pilegrimsvandring og bærekraftig reiseliv i sine regioner. Her representert ved Pilegrimssenter Oslo som sammen med dyktige samarbeidspartnere sørger for skilting i Bærumsregionen.
Flere regionale pilegrimssentere jobber aktivt for å utvikle bærekraftig reiseliv på Pilegrimsleden. Her representert ved Pilegrimssenter Dale-Gudbrand som representerer Pilegrimsleden på reiselivsmesse i Madrid, Spania.