Pilegrimssenter Stiklestad

Pilegrimssenter Stiklestad er lokalisert på Stiklestad. Hovedoppgaven til senteret er knyttet til St. Olavsledens infrastruktur på norsk side. Dette inkluderer bistand til herberger, tilrettelegging av vandrer- og sykkeltraseer samt markedsføring og informasjon til vandrere.

Slagstedet Stiklestad

Pilegrimssenter Stiklestad er plassert i nærheten av slagstedet der vikingkongen Olav Haraldsson, senere Olav den hellige, ble drept i 1030. Stiklestad ligger ca. 100 km nord for Trondheim og er et spennende sted å besøke for pilegrimer på vandring på St. Olavsleden.

Pilegrimstilbud

Pilegrimer kan få informasjon, veiledning og hjelp gjennom å kontakte Stiklestad Pilegrimssenter v. daglig leder på

- email stiklestad@pilegrimssenter.no e

- https:/pilegrimsleden.no

- telefon +47 957 10 130.Historisk overnatting

Pilegrimssenter Stiklestad samarbeider tett med andre overnattingssteder og kafeer langs St. Olavsleden. Se pilegrimsleden.no. Pilegrimssenteret samarbeider også med Stiklestad nasjonale kultursenter og hotell, som tilbyr overnatting i hotellet og på gjesteloftet på middelaldergården Stiklastadir til pilegrimen. Det er også mulig å få en omvisning på museet og i middelalderkirken fra 1180. Booking av overnatting og omvisning gjøres direkte til Stiklestad nasjonale kultursenter og hotell.
Les mer

Åpne kirker langs St. Olavsleden 2024

Vi har mange vakre kirker langs St. Olavsleden og pilegrimer har ofte et ønske om å besøke disse. Stiklestad kirke er åpen hver dag fra 13 juni til 16 august fra kl. 11.00-18.00 .

Logtun kirke på Frosta

Flere åpne kirke langs St Olavsleden

Her er eksempler på åpne kirker i sommer:

Alstadhaug kirke (Levanger) er også åpen hver dag fra 22 juni til 18. august kl. 11.00-16.00 (unntatt noen få helgedager da det er vielser).

Ytre led: Logtun kirke (Frosta) er åpen hver dag i sommer og holder konsert hver onsdag.

På Tautra (Frosta) er kirken i Mariaklosteret åpen hver dag fra kl. 04.00 - 19.50. Hver dag er det messe med nattverd, på søndager er messen kl. 09.00 og på hverdager kl. 08.10. Nonnene ber også tidebønner 7 ganger om dagen, følg lenken her for mer informasjon om tidebønnene.

Indre led: Markabygda kirke(Levanger), åpnes på forespørsel for pilegrimer ved henvendelse til Markabygda Kirkestue.

Okkelberg Kapell, Værnes kirke(kan låne nøkkel til kirken i kafeen )og Lånke kirke (alle tre i Stjørdal) er ikke åpne, men har stempel utenfor kirken.

Trondheim:

Lade kirke er ikke åpen, men inviterer til vandregudstjeneste 28.07 som går innom flere kirker med siste stopp Nidarosdomen.

Vår Frue Kirke er en omsorgskirke og er åpen hver dag med disse åpningstidene: mandag og tirsdag: 11:00 – 15:00, onsdag: 11:00 – 16:00, torsdag: 11:00 – 17:00, fredag: 11:00 – 20:00, lørdag: 11:00 – 15:00. Dere kan lese mer om omsorgskirken her.

Nidarosdomen er åpen hver dag for besøkende, inngang koster 120 kr for en voksen. Inngang til gudstjenester er gratis.

Senterets organisering og formål

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS eies av kommunene Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal og Malvik, sammen med Stiklestad nasjonale kultursenter og Nidaros bispedømmeråd. Pilegrimssenteret får ekstra finansiering fra Trøndelag fylke og Nasjonalt pilegrimssenter.

Selskapets formål er å utvikle pilegrimsvandring som reiselivsprodukt langs St. Olavsleden ved å:

  • Legge til rette for at pilegrimer får oppleve ledenes historie, kultur, natur og åndelighet
  • Gi pilegrimer informasjon om St. Olavsleden
  • Utvikle vertskapet langs St. Olavsleden
  • Markedsføre pilegrimsvandring St. Olavsleden
  • Sørge for vedlikehold av St. Olavsleden
  • Bygge bedriftsnettverk langs St. Olavsleden

Samarbeid på tvers av Norge og Sverige

Å utvikle og drive St. Olavsleden i to naboland er en stor oppgave som krever et koordinert samspill mellom mange aktører som f.eks. overnattingsteder, næringsliv, kommuner, kirke, frivillighet, m.fl. Sammen sikrer vi den gode pilegrimsopplevelsen fra Selånger i Sverige til Trondheim i Norge.

Ansatte

Profile picture of Janne Sollie
Janne Sollie
Tlf: +47 957 10 130
Daglig Leder
Profile picture of Visit Innherred v/Anne Haga
Visit Innherred v/Anne Haga
Tlf: +47 995 73 854
Reiselivssjef for Innherred

Kontaktinformasjon:

E-post:stiklestad@pilegrimssenter.no

Telefon:

(+47) 957 10 130
Adresse:Stiklestad allé 350
Åpningstider:Hverdager 08:00 -16:00.