Nasjonalt pilegrimssenter

Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) har ansvar for den statlige pilegrimssatsingen, herunder koordinering og prioritering av oppgaver og ressursbruk. Pilegrimsarbeidet skal bidra til verdiskapning og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til Trondheim. Det skal ha en tydelig kirkelig forankring og samtidig være åpen og inkluderende for mennesker med ulik tro, kultur og tradisjon. NPS er organisert som en avdeling i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som er et statlig forvaltningsorgan under Kulturdepartementet.

Godkjenning og forvaltning

Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) er godkjenningsmyndighet for offisielle pilegrimsleder i Norge og saksbehandler nye godkjenninger etter søknad fra fylkeskommunene.

Merking og skjøtsel

Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim er en veileder til fylker, kommuner og merkemannskaper langs pilegrimsleder med Nidarosdomen i Trondheim som mål. Merkehåndboka 2015 - 2018 er gjeldende inntil revidert versjon publiseres.

Europeisk kulturvei

NPS er "Route Management" for det nordiske samarbeidet om statusen som Europeisk kulturvei for Pilegrimsleden - St. Olavsveiene til Trondheim. Arbeidet er organisert gjennom medlemsforeninge "Association for the Cultural Route of St. Olav Ways" (ACSOW).

Prosjekter

NPS er engasjert i både små og store prosjekter, nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med pilegrimssatsingens interessenter.

Rapporter og statistikk

Hvert år produseres det rapporter og statistikker på bakgrunn av aktiviteter og tilgjengelig dokumentasjon.

Logo og profil

Logoen er det offisielle merket til Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Logoen brukes til å merke og promotere de offisielt godkjente St. Olavsvegene, og er hovedelementet til Pilegrimsledens grafiske profil. All bruk av logoen skal godkjennes av NPS.

Ansatte

Hans Morten Løvrød
Tlf: (+47) 402 40 092
Avdelingsdirektør
Mattias Jansson
Tlf: (+47) 952 95 953
Seniorrådgiver
Are Skjelstad
Tlf: (+47) 920 14 085
Seniorrådgiver
Lisa Skjellfjord
Tlf: (+47) 977 29 953
Prosjektleder Servicebuprosjektet
Lasse Sandø
Tlf: (+47) 957 06 974
Prosjektleder Kystpilegrimsleia
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.