Nasjonal pilegrimskonferanse 2025

Neste år inviterer vi til Nasjonal pilegrimskonferanse i Sarpsborg 26.-27. mars. Hovedtema for konferansen vil være folkehelse og frivillighet. Mer info kommer.

Nasjonal pilegrimskonferanse er en årlig samling for nettverket av samarbeidspartnere som er knyttet til pilegrimssatsingen. Konferansen arrangeres av Nasjonalt pilegrimssenter, og sted veksler annenhvert år mellom Trondheim og andre viktige pilegrimsbyer. Konferansen i 2025 vil foregå i Sarpsborg.

Tidligere års pilegrimskonferanser


Den nasjonale pilegrimskonferansen 2024 hadde tema kulturminner, natur og miljø:

Nasjonal pilegrimskonferanse 2024

KABB vinner Pilegrimsprisen 2024

Den nasjonale pilegrimskonferansen 2023 hadde tema børs og katedral:

Program Nasjonal pilegrimskonferanse 2023

Nasjonal pilegrimskonferanse - med tema børs og katedral

Sundet gård vinner Pilegrimsprisen 2023

Den nasjonale pilegrimskonferansen 2022 hadde tema bærekraft og frivillighet:

Program Nasjonal pilegrimskonferanse 2022

Nasjonal pilegrimskonferanse 2022 - to dager fylt med inspirasjon