Kirke

Ringsaker kirke - viet til Olav den hellige

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Ringsaker kirke er en av landets vakreste og eldste bygninger. Kirken er en steinbasilika og tradisjonen knytter den til Olav den Helliges kristningsverk. Kirken var viet til Olav.

Nett

http://www.kirken-ringsaker.no/

E-post

post.ringsaker@kirken.no

Telefon

+47 62 33 07 70

Adresse

Storgata 550,
2390 Moelv

Avstand

Ved leden

Håkon Håkonssons saga skriver at kongen lot bygge en gildehall på nabogården til prestegården. Denne nærheten til kongsgården forteller at vi har med et svært gammelt kirkested å gjøre. Den første kirken her må imidlertid ha vært en trekirke. Mange trekk ved den nåværende steinkirken gjør det sannsynlig at den er bygd omkring midten av 1100 tallet. Trolig er den oppført av de som sto for byggingen av Hamardomen. Kirken er bygd av kalkstein som er tatt fra et brudd like i nærheten.

Det som er usedvanlig ved Ringsaker kirke er at den er bygd som en domkirke i miniatyr, en basilika med tverrskip. Ved å etterligne domkirkens arkitektur ble kirkens status markert. I 1594 ble det bygd spir på det gamle romanske tårnet. Det spiret som står der i dag er fra 1694.

I koret står alterskapet, kirkens største klenodium! Det var den siste katolske sognepresten, som også var kannik ved domkirken, Anstein Jonssøn Schonch, som ga skapet til kirken. Det er laget i Antwerpen omkring 1530, og regnes for et høydepunkt blant de kunstverkene fra senmiddelalder som er bevar i våre kirker.

Kirka ligger vakkert til i et skålformet landskapsrom, avgrenset ved Stein gård i nord og Solbakken i sør. Beliggenheten gjør at samme hvor man kommer inn i dette frodige landskapsrommet er kirken og dens plassering i forhold til Mjøsa hovedmotivet.

Ringsaker var også et maktsenter i det gamle Heidmorkområdet. Området ved kirka og prestegården har hatt en viktig plass i førkristen tid. Helleristningene og bygdeborgen ved Stein, Svendhaugen (en av de største gravhaugene i kommunen), og et større gravfelt i tilknytning til den, forteller om dette. Sagaene forteller om flere avgjørende hendinger som fant sted her.

Det fortelles blant annet at 5 småkonger møttes på Ringsaker og ble enige om å kjempe mot Olav Haraldsson ca. 1030. Olav fòr hardt fram for å kristne landet og de som ikke ville innordne seg eller ta imot den nye troen ble hardt straffet. Tradisjonen sier at kirken ble bygget på det stedet der Olav overmannet de 5 småkongene. Kirken ble antagelig bygd midt på 1100 tallet og ble viet til St. Olav. Pilegrimene hadde et viktig kvilested her.

Flere bygninger i området er kulturhistorisk interessante. Hovedbygningen på Prestegarden har en fredet kjeller som man mener er i fra middelalderen, og bygningen ellers er bevaringsverdig. Nabogardene Stein og Lille Ringsaker har vakre bygninger og en interessant historie.

Åpent i sommerhalvåret:

Hverdager i arbeidstiden. To måneder( medio juni-medio august) er det også utvidet åpningstid, med gratis guidetjeneste:

hverdager 14:00-18:00; lørdager 11:00-17:00, søndager 12:00-17:00.

Kirkekontoret i Moelv

Tlf 0047 62 33 07 70

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.