Kirke

Ringsaker kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Berit Stokseth
Ringsaker kirke er en av landets vakreste og eldste bygninger. Kirken er en steinbasilika og tradisjonen knytter den til Olav den Helliges kristningsverk. Kirken var viet til Olav.

Telefon

+47 62 33 07 70

Adresse

Storgata 550,
2390 Moelv

Avstand

Ved leden

Håkon Håkonssons saga skriver at kongen lot bygge en gildehall på nabogården til prestegården. Nærheten til kongsgården forteller at vi har med et svært gammelt kirkested å gjøre. Den første kirken her må imidlertid ha vært en trekirke.

Mange trekk ved den nåværende steinkirken gjør det sannsynlig at den er bygd omkring midten av 1100 tallet. Trolig er den oppført av de som sto for byggingen av Hamardomen. Kirken er bygd av kalkstein som er tatt fra et brudd like i nærheten.

Det som er usedvanlig ved Ringsaker kirke er at den er bygd som en domkirke i miniatyr, en basilika med tverrskip. Ved å etterligne domkirkens arkitektur ble kirkens status markert. I 1594 ble det bygd spir på det gamle romanske tårnet. Det spiret som står der i dag er fra 1694.

I koret står alterskapet, som er kirkens største klenodium. Det var den siste katolske sognepresten Anstein Jonssøn Schonch, som ga skapet til kirken. Det er laget i Antwerpen omkring 1530, og regnes for et høydepunkt blant de kunstverkene fra senmiddelalder som er bevar i våre kirker.

Kirken ligger vakkert til i et skålformet landskapsrom, avgrenset ved Stein gård i nord og Solbakken i sør. Beliggenheten gjør at samme hvor du kommer inn i dette frodige landskapet, er kirken og dens plassering i forhold til Mjøsa hovedmotivet.

Ringsaker var også et maktsenter i det gamle Heidmorkområdet. Området ved kirken og prestegården har hatt en viktig plass i førkristen tid. Helleristningene og bygdeborgen ved Stein, Svendhaugen (en av de største gravhaugene i kommunen), og et større gravfelt i tilknytning til den, forteller om dette. Sagaene forteller om flere avgjørende hendinger som fant sted her.

Det fortelles blant annet at fem småkonger møttes på Ringsaker og ble enige om å kjempe mot Olav Haraldsson ca. 1030. Olav fòr hardt fram for å kristne landet og de som ikke ville innordne seg eller ta imot den nye troen ble hardt straffet. Tradisjonen sier at kirken ble bygget på det stedet der Olav overmannet småkongene.

Flere bygninger i området er kulturhistorisk interessante. Hovedbygningen på Prestegarden har en fredet kjeller som man mener er i fra middelalderen, og bygningen ellers er bevaringsverdig. Nabogårdene Stein og Lille Ringsaker har vakre bygninger og en interessant historie.