Kulturminne

Mjøskastellet på Steinsholmen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Peter Blix 1897
Mjøskastellet på Steinsholmen

Adresse

Steinsholmen,
2390 Moelv

Avstand

Nær leden

Annet

http://www.riksantikvaren.no/filestore/Nett.Mjskast.pdf

Mjøskastellet på Steinsholmen ble bygd av Håkon Håkonsson i ca. 1230 som forsvarsverk i en urolig tid. Dette var nok et kjent landemerke for pilegrimene. I dag er bare ruinene synlige og man må innpå holmen for å se dem.

I tillegg til alle kulturminnene er deler av Steinsodden fredet som naturreservat.