Hva er Pilegrimsleden?

Pilegrimsleden er et nettverk av stier som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. De starter i ulike deler av landet, og alle leder til Olav den helliges gravkirke, Nidarosdomen i Trondheim. Den middelalderske tradisjonen med pilegrimsvandring har igjen blitt populær i ny tid, både blant religiøse, historieinteresserte og turfolk.

To par votter ligger på en trestubbe som er merket med pilegrimsmerket. Foto

Hva betyr navnet?

Pilegrimsleden er fellesbetegnelsen på alle pilegrimsstiene som går til Trondheim og Nidarosdomen - Olav den helliges gravkirke.

Hver av vegene har også sine egne navn, ofte med opphav i stedsnavn. For eksempel har Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim navnet sitt fra Gudbrandsdalen som leden går igjennom. Valldalsleden har navnet sitt fra stedsnavnet Valldal der leden starter.

Andre pilegrimsleder har navn med opphav i bispedømmenes navn, for eksempel Borgleden som har navnet sitt fra Borg bispedømme, og Tunsbergleden som har navn etter Tunsberg bispedømme. Bli bedre kjent med alle St. Olavsvegene her.

En tregrind med pilegrimsmerke foran et gårdstun. Foto
Foto: Eskil Roll

Historiske veifar og stier

Pilegrimsleden slynger seg gjennom bygder og byer, krysser fjell og fosser og snor seg langs de eldgamle stiene i møte med historie, kultur og lokale tradisjoner. Mennesker som bor langs leden kan fortelle historier knyttet til gamle hus, kirker og landskap, og samtidig by på lokale mattradisjoner og spennende overnattingssteder.

Hvorfor gjøre en pilegrimsvandring?

I middelalderen var de fleste pilegrimene religiøst motivert, selv om eventyrlyst og andre motiver sikkert også spilte inn. I dag er det mange ulike grunner til at folk legger ut på pilegrimsvandring. Naturopplevelser og gode turveier frister mange, og møter med historien og andre mennesker er også en sterk motivasjon.

Pilegrimsvandringen gir også en indre reise. Uansett tro og religiøs bakgrunn er det mange som opplever en mental forandring på turen. Det å vandre i fotsporene til mennesker som har gått gjennom sorg og glede, håp og fortvilelse, gjennom hundrevis av år, det preger den som våger å gå den samme veien. Å komme frem til Nidarosdomen etter å ha vandret i dagevis er en mektig og uforglemmelig opplevelse som pilegrimene bærer med seg videre gjennom livet.

En Europeisk kulturveg

Siden arbeidet med merking av Pilegrimsleden begynte i 1994 er mer enn 500 mil med stier og veier gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med pilegrimslogoen. Logoen er lett å kjenne igjen, den kombinerer severdighetssymbolet valknuten med en form av Olavskorset. Logoen er mønsterbeskyttet og forvaltes av Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) som også koordinerer og utvikler Pilegrimsleden.

Alle godkjente St. Olavsveger må ha Nidarosdomen i Trondheim som mål og være knyttet til historien om St. Olav. Pilegrimsleden gjennom Danmark, Sverige og Norge fikk status som Europeisk Kulturveg gjennom Europarådets kulturveiprogram i mai 2010.

Grusvei med vandrere, og et pilegrimsmerke som henger i et tre. Foto
Pilegrimsmerkene med den velkjente pilegrimslogoen er lett å få øye på langs leden.
Foto: Hans-Jacob Dahl