Transport

Pilegrimsbåten Skibladner – anløpssted Moelv

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Oplandske Dampskibsselskap
Nyt den langsomme reises kunst om bord på DS Skibladner

Telefon

61 14 40 80

Web

www.skibladner.no/hjem

Vannveien over Mjøsa ble også før i tiden brukt som en del av pilegrimsleden til Nidaros. Dagens pilegrimer kan følge pilegrimsleden over Mjøsa med DS Skibladner. Skibladner er pilegrimsbåt og tilbyr derfor spesialpris for pilegrimer med medbrakt pilegrimspass.

Verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk går i rute mellom åtte anløpssteder. Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal, Atlungstad, Evjua, Kapp og Nes.

Mer informasjon finner du her: http://www.skibladner.no