Kystpilegrimsleia

Egersund - Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
1080 KM 24 dager
Ei spektakulær og vakker reise langs kysten med fjordar, øyer, holmar og skjær - ein saga frå viking til pilegrim.

Fra Egersund til Trondheim

Ein kan ikkje strekkje opp historia om sjøverts pilegrimsferdsle langs Kystpilegrimsleia utan å understreke at pilegrimane nytta mange leier på si ferd, alt etter vær og vind.

Langs leia danna det seg tidleg knutepunkt i samferdsla; gode ankerplassar, lune hamner, rike fiskefelt. Alt i mellomalderen vart denne ferdsla regulert gjennom «sælehus» som kongen let byggja for ferdafolket, slik vi ser spor etter i namnet på den gamle gjestgjevarstaden Salhus nord for Bergen. På 1500-talet finn vi gjestgjevarstaden på Bakholmen i Austevoll avmerkt på Olav Magnus `Carta Marina.

Når vi kjem fram til 1600-talet, ser vi at kongens embetsmenn i København gjev retningslinjer for forordningar om organisering av samferdsla langs norskekysten, for å dekkja behovet for overnattingsstader: «Paa hver norske Miilveis, eller saa omtrent efter Stedernes Leilighed, skal holdes og skee Skifte, og paa hver tredie Miil forordnes en smuk formuendes Mand paa en god beleilig Gaard ved alfare Veien til Lands, saavelsom ogsaa til Vands det næste Søekanten skee kan, som kan holde Gjestgiverie, saa den Reisende kan bekomme nødtørftig Øll og Mad samt Logement og Natteleie…» (Forordning om Skydsfærd til Lands og Vands, samt Gjestgiverier i Norge. 24.decebr. 1648).

Med nokre sjømils mellomrom voks det fram eit nettverk av gjestgjevarstader, strategisk plasserte på sentrale punkt, med gode hamner langs leia, med skysskaffar som tok hand om dei reisande. Mange av gjestgjeveria var også handelsstader. Handelsløyve fekk ein gjennom kongelege privilegiebrev som gav einerett på handelen innanfor eit visst område. For å få slike kongebrev måtte ein ha borgarskap i Bergen. Handlen på Vestlandet var såleis i hendene på velståande bergenskjøpmenn.

I 1842 vart handelslovgjevinga liberalisert og den gamle ordninga med privilegiebrev fall bort. Etter midten av 1800-talet veks det fram eit tett mønster av yngre handelsstader, ofte kombinert med dampskipsstoppestad og postekspedisjon, etter kvart som dampskipsferdsla avløyser seglskutene. Snøggbåtane har på ny gjort leia til ein hovudveg langs kysten. er ei vakker og spektakulær reise langs Noregs viktigaste ferdselsveg.

Reisa startar i Egersund og endar ved nasjonalheilagdomen Nidaros domkyrkje i Trondheim. Både norske og utenlandske pilegrimar valfarta langs kystleia til Nidaros, som var det viktigaste pilegrimsmålet i Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537.

I dag er er dette ei reisestrekning som byr på fantastiske naturopplevingar i ville og vakre kystområdar med enorme historiske og kulturelle verdiar. Det blir ei reise som berører, uansett om den er på ein dag eller på fleire veker.

I dag brukar dei fleste å kombinere sine reisar langs Kystpilegrimsleia med båt, buss og vandring. Ja, til og med sykkel kan brukas på ein del av strekningane.

Regionale pilegrimsentre langs Kystpilegrimsleia

Kystpilegrimsleia blei godkjend som ein St. Olav veg til Trondheim i desember 2017. I juni 2018 blei det foretatt ein opningsseilas med MS Risør frå Egersund til Trondheim.

Kystpilegrimsleia har valgt å ha fire regionale pilegrimssenter (RPS), og dei er:

Pilegrimspass og Olavsbrev

Alle som reiser langs St. Olavsvegane kan få kjøpt pilegrimspass. Dette gir deg rabatt på overnatting og andre tilbod til pilegrimar. Kontakt eit av pilegrimssentra for å kjøpe det på førehand, eller kjøp det på ein nøkkelstad. Passet blir di eiga personlege minnebok frå reisa. Dersom du har stempel frå minst seks nøkkelstader, kvalifiserer du til å motta eit Olavsbrev på Nidaros Pilegrimsgard i Trondheim.

Planlegg turen din

Kystpilegrimsleia er ei historisk ferdselsåre både til havs og til lands, men det er ikkje ei samanhengande vandringsrute frå Egersund til Trondheim. Nøkkelstadene og enkelte vandringsstrekningar er godt merka. Reiser du med eigen båt, kan sjøen bere deg frå nøkkelstad til nøkkelstad.Utan eigen båt kan du reise med offentleg transport, kajakk, sykkel, bil, eller ein kombinasjon av desse. Enkelte stader langs leia kan du også sjå og prøve tradisjonsbåtar som er del av UNESCOs verdsarv.

Kort eller langt?

Du vel sjølv kor lenge turen skal vare. Dei fleste reiser nokre dagar om gongen, mens nokre legg ut på heile reisa frå Egersund til Trondheim i eit strekk. Dersom du vel å reise innom samtlege 25 nøkkelstader, bør du planlegge å bruke 3-4 veker. Det enkle livet eller litt luksus, saman med andre eller aleine? Lokal matkultur på kvit duk eller i matpakke? Overnatte i sovepose, på herberge eller i ein suite på hotell? Det meste er mogleg langs Kystpilegrimsleia.

Planlegging og hjelp til reisa

På pilegrimsleden.no finn du eit digitalt kart over kystpilegrimsleia der nøkkelstader, båt- og busstopp, overnattingsstader, servering og attraksjonar er lagt inn. På nettsida finn du også turforslag og informasjon om dei ulike nøkkelstadene.

Det er fire regionale pilegrimssenter langs Kystpilegrimsleia. Oppgava deira er å rettleie for pilegrimsreiser innan sine respektive regionar. Dei er også klare til å hjelpe deg med informasjon om sitt område, og kan kontaktast heile året.

Ofte stilte spørsmål

Hvor får man tak i pilgrimspass?
Pilegrimspasset kan du kjøpe ved alle Regionale pilegrimssenter (RPS) og enkelte Nøkkelsteder langs Kystpilegrimsleia, sjekk oversikten vår her.

Finnes det guidebøker for Kystpilegrimsleia?
Det er i juni 2020 gitt ut ei Reisehånbok for Kystpilegrimsleia.

Hvor langt er det vanlig å reise hver dag?
På pilegrimsleder i innlandet regner man ca 20 km på en dag, men på Kystpilegrimsleia reiser man ofte deler av turen med offentlig transport. Det blir ofte lengre strekninger med båt eller buss, og dagsetappene vil her variere med de lokale forholdene for offentlig transport.

Dersom en padler eller ror, er det normalt at en klarer ca. 30 km per dag. Her vil vær, vind, strøm og bølger være svært avgjørende for fremdrift.

Dersom en bruker tradisjonelle seil-/motorbåter, så er dette ofte «saktegående» fartøyer som vil bruke lengre tid enn offentlig transport. Seil- og motorbåter er sjeldent å få tilgang til, og de blir oftest satt opp i forbindelse med felles pakketurer med påmelding og begrenset antall plasser.

Hvor lang tid tar det å reise hele Kystpilegrimsleia?
Kystpilegrimsleia har 26 nøkkelsteder man kan besøke fra Egersund til Trondheim, du finner oversikt over nøkkelsedene i artikkelen øverst på siden. Dersom en skal innom samtlige nøkkelsteder bør en planlegge å bruke ca. 24 dager eller mer.

Er det trygt å reise alene langs Kystpilegrimsleia?
Det er trygt å reise alene langs kysten, men det forutsettes at den reisende tar hensyn til vær og klima langs Kystpilegrimsleia.

Kan jeg bestille bagasjetransport?
Det er ikke lagt opp til andre muligheter til forsendelse med bagasje enn det som finnes med rutegående og offentlig transport.

Hvordan er nivået på overnattingsstedene?
Nivået på overnattingsstedene varierer veldig, fra enkle selvbetjente hytter, til pilegrimsherberger eller hoteller.

Må man bestille overnatting på forhånd?
Vi anbefaler at du reserverer plass på pilegrimsherberger og hoteller i forkant av ankomst. Mange av overnattingstedene på de små tettstedene har begrenset med overnattingsplasser, mens det er større utvalg ved byene. Det er lurt å sikre seg sengeplass et par dager før man ankommer stedet.

Hvor kan jeg legge til havn langs Kystpilegrimsleia?
Dersom du ønsker å reise med egen båt, er det stort antall registrerte havner for småbåter og større fartøyer langs Kystpilegrimsleia. Her finner du en oversikt over norske registrerte havner: www.harbourguide.com/no/

Er det åpne kirker langs Kystpilegrimsleia?
Langs Kystpilegrimsleia ligger det mange vakre kirker fra middelalderen og frem til i dag, og flere av disse har åpent om sommeren og i helgene. Om du skulle møte en lukket dør, sjekk om det er informasjon tilgjengelig i nærheten av kirken som sier noe om tilbud for pilegrimer. Mange menigheter stiller opp og åpner kirken utenom åpningstider for pilegrimer som ønsker det. Her kan du finne informasjon om åpne kirker: www.kirkesok.no.

Hvilket skotøy bør jeg velge?
Vi anbefaler pilegrimer å bruke inngåtte tursko, med god demping og stødighet. Noen velger fjellstøvler, noen velger Gore-Tex, noen velger tekniske løpesko med pusting og noen har med sandaler i tillegg. Skovalg er individuelt, og avhenger litt hvilke etapper du velger å reise. Vi veileder deg gjerne med hensyn til underlag på de ulike etappene, ta kontakt med et av de regionale pilegrimssentrene for hjelp.

Er det lett å finne frem?
Kystpilegrimsleia er ikke en sammenhengende merket vandrings led fra Egersund til Trondheim. Nøkkelstedene er godt merket, og enkelte vandrinsstrekninger er godt merket. Vi anbefaler at du har med kart og kompass for sikkerhets skyld, i tillegg til å bruke kartet i turplanleggeren vår.

Jeg har pakket for mye og sekken er for tung å bære, hva gjør jeg?
Send overflødig innhold med posten. Sjekk hvordan du gjør det her.

Kan jeg ta med hund?
Det er fullt mulig å gjøre en pilegrimsreise med hund, men det er en del ting du må være oppmerksom på. Det anbefales sterkt å ha hunden i bånd til enhver tid når du vandrer gjennom beitemark der du kan treffe på dyr, og når du reiser med offentlig transport som båt, buss eler tog. Det vil på mange offentlige transporter påløpe ekstra kostnader for reise med hund, og på enkelte reiser kan det være en utfordring hvis andre reisende har allergi. Det er generell båndtvang fra april til august, og noen steder er båndtvangen utvidet.

For overnatting med hund på rom må dette avtales med overnattingsstedet. Mange overnattingssteder tar imot hund, men det kan være opptatt.

Finner du ikke det du leter etter?

Om du trenger hjelp eller veiledning er vi ved Nasjonalt Pilegrimssenter og ved de regionale pilegrimssentrene alltid klare for å hjelpe deg. Ta kontakt så skal vi eller en av våre kolleger i pilegrimsnettverket svare deg så snart vi kan.

Spar tid ved å sjekke om svaret på spørsmålet ditt allerede finnes i Ofte stilte spørsmål lenger opp på siden.

Guidebøker og annan litteratur

Guideboka "Kystpilegrimsleia fra Egersund til Trondheim. En guide til nøkkelstedene". Skreve av Margun Pettersen, gjeven ut på Mosaikk Forlag. Flott og hendig reisehandbok å ha med på tur langs Kystpilegrimsleia, eller ha som verktøy i planlegginga av turen din. Ho er skreve på bestilling av Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. Les meir om forfatter, bestilling og forlag her.

Praktboka "Kystpilegrimsleia - Sjøveien til Nidaros" av Rune Nylund Larsen. Forlaget skriv: Boken om Kystpilegrimsleia er en spektakulær og vakker reise som ledsages av de store historiefortellingene om nasjonsbygging, innføringen av kristendommen og reformasjonen, men også de nære historiene om folk som har klort seg fast ytterst i havgapet. Utgjeven 2020 av Galleri Nylund Larsen. Til sals i dei fleste større bokhandlar.

Turforslag langs Kystpilegrimsleia

Hvor mange dager vil du gå?
Velg led

[[ notice ]]

Vi fant ingen turforslag etter dine ønsker.
Prøv å filtrere på noe annet.