Kulturminne

Prestvegen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Prestvegen

Avstand

Ved leden

Prestvegen er en gammel ferdselsvei mellom Ringsaker og Veldre kirker. Veien fikk navnet fordi Veldrepresten bodde ved Ringsaker kirke og måtte reise denne veien mellom kirkesognene fram til 1876. Vegen bidro til at kontakten mellom plassene kunne opprettholdes.

Foto: Aslaug Haugen

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.