Kirke

Brøttum Kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Brøttum kirke ligger i Brøttum sokn i Ringsaker prosti.

Brøttum kirke er bygget i tre og ble oppført i 1790. Kirken har korsplan og 330 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). For mer informasjon, se Norske kirkebygg

Kirken har ingen fast ordning for åpningstider under sommeren.

Kirkekontoret i Moelv:

Tlf 62 33 07 70