Kulturminne

Middelalder steinkirke og kirkegård

Kirke/kirkested fra middelalderen. Hvitkalket innvendig, med et lite galleri. Vakker, variert kirkegård. Haug var anneks under Norderhov inntil det ble eget kirkesogn etter sterk befolkningsvekst på 1970-tallet. Leden passerer rett forbi.

Avstand

Ved leden

Haug kirke er bygget i stein, trolig omkring 1200, og ligger i Haugsbygd (tidligere Vangsfjerdingen) i Ringerike prosti. Kirkestedet fra middelalderen omtales i skriftlige kilder fra 1361 og i biskop Eysteins jordebok fra 1395. I sistnevnte kilde refereres det imidlertid til en trekirke, så man antar at det tidligere har stått en stavkirke her, eller i nærheten.

På 1700-tallet ble kirken forlenget og en ytterligere ombygging ble gjort på siste halvdel av 1800-tallet. Under denne restaureringen fikk kirken nye kirkeklokker i vesttårnet, og et større antall kister ble tatt opp fra gulvet under skipet og flyttet til en fellesgrav på kirkegården.

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: T. Bjornstad / Wikimedia Commons

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.