Pilegrimsledens nettverkssamling for Østlandet

Vi ønsker å styrke nettverket for Pilegrimsleden på Østlandet, og inviterer til nettverkssamling!

En gruppe mennesker går langs en vei omgitt av åker. Foto

«Pilegrimsledens mangfold: Kultur, kirke, næring og miljø»

Dato: Lørdag den 27. januar 2024
Tid: (09.00) 10.00-16.00
Sted: Storhamar kirke - Måsåbekkvegen 9, 2316 Hamar

Dette blir en møtearena for alle dere som er med i det store nettverket av pilegrimsarbeidet i våre regioner. Sammen skal vi bli inspirert og motivert for videre innsats. Det vil bli god tid for pauser med mingling og gode samtaler. Deltakelse er gratis – vi har plass til 100 deltakere. Lunsj og servering er inkludert.

Påmeldingsfrist: 15. januar.
Påmelding: Jane Dahl Sogn js389@kirken.no.
I påmeldingen angir du:
1) Hvilken gruppe ønsker du å delta i: Miljø, kultur, kirke eller næring (angi første ønske og andre ønske)
2) Dietter/allergier.
3) Ønsker du å delta på pilegrimsvandringen fra togstasjonen.
4) Kontaktinfo: telefon og e-post
Om du har behov for reisestøtte så angi det i påmeldingen.


PROGRAM
09.00 Pilegrimsvandring fra togstasjonen til Storhamar kirke (4 km)
10.00-10.30 Ankomst, registrering og kaffe
10.30-10.45 Presentasjon av nettverkssamlingen
10.45-11.00 Kaffepause
11.00-12.00 Innleder til gruppesamtale: de fire pilarene
Kultur: Ola Rønne fra Fylkeskommunen Viken/Akershus.
Kirke: "Pilegrim som trosuttrykk", Kjell Skartseterhagen, sogneprest i Nittedal og tidligere pilegrimsprest i Nidaros.
Miljø: Mattias Jansson fra Nasjonalt pilegrimssenter.
Næring: "Pilgrim’s Welcome", Eva Hagström och Emmanuel Eriksson fra Vadstena Pilgrim Centrum
12.00-13.00 Gratis lunsj
13.00-14.00 Gruppesamtale: De fire pilarene
Gruppesamtalene ledes av innleder til pilaren.
14.00-14.30 Kaffepause med åpen kirke
14.30-15.30 Salongsamtale med de fire innlederne om gruppesamtalene
De får si noe om gruppesamtalene de deltatt i og forteller hvordan det påvirket dem. Hva betyr en slik samtale og hva kom man frem til?
15.30-16.00 Oppsummering av dagen og vel hjem

Arrangører: Pilegrimssentrene på Borgleden, Hamar, Granavollen, Oslo samt Østerdalsleden.