Pilegrimssenter Smøla

Regionalt pilegrimssenter Smøla er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i de to fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Ansatte

Profile picture of Ragnhild Godal
Ragnhild Godal
Tlf: (+47) 918 06 446
Regional leder
Kontaktinfo:Ragnhild Godal, daglig leder ved Smøla regionale pilegrimssenter.
e-post:

smola@pilegrimssenter.no

Telefon:+47 918 06 446

Regionalt pilegrimssenter Smøla er etablert ved Gurisenteret på Edøy, Smøla.

Pilegrimssenteret har 10 nøkkelsteder, som de vil koordinere og videreutvikle i samhandling mellom fylker, kommuner, Den norske kirke, museer og andre interessenter. Herunder være en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv og nasjonal pilegrimssatsing.

Nøkkelstedene de har et spesielt ansvar for å samarbeide og koordinere med er:

Slik reiser du kollektivt til nøkkelstadane i Møre og Romsdal og Trøndelag

Her kan du overnatte langs kystpilegrimsleia, husk å velg kystpilegrimsleia i filteret

Åpningstider

Kystpilegrimsleia har heilårsdrift.

Gurisenteret har derfor heilårsope.

Mandag - fredag: kl. 10.00 – 16.00.

Lørdag - søndag: Stengt, men mulig å åpne ved forespørsel.