Kirke

Reins kloster og Museet Kystens arv i Indre Fosen kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Reins kloster og Museet Kystens Arv er to fantastiske opplevelser, som er vel verdt å besøke. Det er mulig å ta hurtigbåt fra Ørland eller Trondheim til Hysnes, og fra Hysnes er det ca. 15 km til klosteret. Fra Reins kloster kan man vandre videre til Museet Kystens Arv, som ligger flott til ned mot fjæresteinene i Stadsbygd.

Reins kloster

Gården Rein ligger på et høydedrag med utsyn over Trondheimsfjorden. Gården omtales først i Harald Hårfagres saga (konge fra rundt 865 til rundt 933), men antagelig er gården mye eldre. Gårdsnavnet og beliggenheten, samt funn av gravhauger og røyser tyder på at Rein kan være en av de tidligst bosatte trøndelagsgårdene fra bronsealderen for omlag 3000 år siden.

Reins kloster ble etablert av hertug Skule ca 1226. Dette var et nonnekloster som trolig tilhørte Augustinerordenen. Mor til Magnus Lagabøter kom herfra, og hun skal ha tilbrakt sine seks siste år på klosteret. I ca. 300 år utgjorde Rein et viktig religiøst og kulturelt sentrum.

Ruinene etter klosterkirken fra 1226 preger fremdeles området, selv om mye av steinen er borte. Denne ble gjenbrukt under gjenoppbyggingen av Vår Frue kirke i Trondheim på 1600-tallet. En park omgir klosteret i dag, og her er det fint å vandre rundt på egen hånd. Det er satt ut informasjon som forteller den besøkende om området og historien her.

På gården produseres det økologisk melk.

https://reinskloster.no/

Museet Kystens Arv

Museet har et aktivt båtbyggeri, som bygger tradisjonelle norske klinkbygde båter året rundt. Som besøkende på museet er du velkommen inn i båtbyggeriet for å se båtbyggerne jobbe. Museet Kystens Arv er et levende museum, og tilbyr aktiviteter for hele familien.

I Prestelva kan du ro med tradisjonelle båter, og flinke høvedsmenn tar deg med ut på sjøen i de største båtene for å segle. Det er også mulig for pilegrimer og andre besøkende å bestille en seglbåt med mannskap – og f. eks. segle det siste stykket fram til Trondheim.

https://kystensarv.no/

Kontaktperson for nøkkelstaden Indre Fosen

For spørsmål om nøkkelstaden Indre Fosen, ta kontakt med Torbjørn Dahle på mobil 93870094.