Pilegrimspasset og Olavsbrevet

Det er laget et eget pilegrimspass for vandrere som følger leden mot Nidaros. Passet har plass til stempler som samles underveis. Et pilegrimspass blir for mange et kjært minne, med historier knyttet til hvert stempel.

  • Pilegrimspass med stempler fra pilegrimsvandring på Romboleden

Tradisjonen med pilegrimspass stammer fra middelalderen. Passet var opprinnelig for å dokumentere at man var en ekte pilegrim når man kom som fremmed til et sted. Ordningen er videreført i vår tid, men brukes i dag mer for å dokumentere vandringen.

Passet kan stemples i kirker og kommunehus, dersom disse er åpne når du passerer. Et mindretall av tjenestetilbyderne langs leden har også stempel. Hos de som ikke har det, kan du be husverten om å få en enkel påtegning i passet.

Har du vandret de siste ti milene inn mot Trondheim og Nidarosdomen kan du be om å få Olavsbrevet som bekreftelse på at du har vandret pilegrimsvegen. Du viser frem pilegrimspasset med stempel og påtegninger som dokumentasjon. Olavsbrevet utdeles ved Nidaros Pilegrimsgård, rett ved Nidarosdomen i Trondheim. Du kan også motta Olavsbrevet om du sykler de siste 20 milene inn til Trondheim.

Olavsbrevet (redesignet i 2017) viser St. Olav sittende på en trone. Inspirasjonen er hentet fra Domkapittelets segl fra 1200-tallet uten omskrift: «Motivet er en tronende, kronet konge, truleg St Olav, med septer og rikseple» (sitat Øystein Ekroll i Helgenkongen St. Olav i kunsten). Ved venstre kant av seglet er det tegnet inn elementer som finnes på mange steder i den gotiske delen av Nidarosdomen. Disse kan man for eksempel se i langkoret. 

Rammen viser elementer fra den flora og natur som man som pilegrim møter langs St. Olavsvegene til Trondheim. Naturen representeres av stiliserte bekker og snøkledde fjell. Liljekonvall, rødkløver og blåklokke samt andre blomster og blader som vokser i vårt nordiske miljø er avbildet i rammen rundt Olavsbrevet.  Boken Naturguide for pilegrimer av forfatter Trond Øigarden, har vært en sentral inspirasjonskilde i valget av vekster. I tillegg har forsker og arkeolog Øystein Ekroll hos NDR har vært historisk konsulent. 

 

Pilegrimspasset koster kr 50. Det kan utstedes ett av følgende steder langs pilegrimsleden:

Nidaros Pilegrimsgård
Kjøpmannsgt. 1
7013 Trondheim
tel: + 47 73 52 50 00

Pilegrimssenter Dovrefjell
2661 Hjerkinnhus
tlf: +47 92 48 31 47

Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard
2647 Sør-Fron
tlf: +47 45 60 46 08

Pilegrimssenter Granavollen
Kommunehuset på Granavollen
2770 Jaren
tel: +47 40 60 01 77

Pilegrimssenter Hamar
Storhamargata 125
2305 Hamar
tel: +47 47 47 82 66

Pilegrimssenter Oslo
Akersbakken 30
0172 Oslo
tel: +47 48052949

Domkirken i Oslo
Karl Johans g. 11
0154 Oslo
tel: + 47 23 31 46 00

Oslo Bispedømmekontor
St. Halvards plass 3
0192 Oslo
tel: + 47 23 30 11 60

Gildesvollen pilegrimsherberge                                                                                                                                                                 

Gråvåbakken 85, 2630 Ringebu                                                                                                                                                                                      

tel:+47 959 40 499

Skåden gård Øyer
Skåden
2636 Øyer

Bønsnes kirke
Bønsnes
3530 Røyse

Bygdestua på Hoffsvangen
Tømmerholsvegen 320
2850 Lena
+47 908 87 582

Kirkekontoret i Trysil ved kirkevergen
Liavegen 25
2420 Trysil
tel: + 47 62 45 13 84

Hilde Kirkvoll
Kirkvollen, 7590 Tydal
tel: + 47 73 81 53 57

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
tel: + 47 74 04 42 00