Pilegrimsleden | Regionalt pilegrimssenter Smøla
Nøkkelsteder

Regionalt pilegrimssenter Smøla

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Foto: Audhild Mork
Regionalt pilegrimssenter Smøla er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i de to fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktinfo.:

Daglig leder Audhild Mork

e-post:

smola@pilegrimssenter.no

Telefon:

+47 95025286

Regionalt pilegrimssenter Smøla er etablert ved Gurisenteret på Edøy, Smøla.

Pilegrimssenteret har 11 nøkkelsteder, som de vil koordinere og videreutvikle i samhandling mellom fylker, kommuner, Den norske kirke, museer og andre interessenter. Herunder være en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv og nasjonal pilegrimssatsing.

Nøkkelstedene de har et spesielt ansvar for å samarbeide og koordinere med er:

Slik reiser du kollektivt til nøkkelstadane i Møre og Romsdal

Her kan du overnatte langs kystpilegrimsleia, husk å velg kystpilegrimsleia i filteret


VIKTIG INFO

Smøla regionale kystpilegrimsenter har endra opningstider.

Dette fordi Gurisenteret er under ombygging.

Prosjektleiar er framleis 50% på jobb, det er også kulturrådgjevar i 20% stilling, men ingen av dei er å finne på kystpilegrimsenteret før i veke 3 i 2021.

Kystpilegrimskonferanse på Smøla 10. og 11. september 2021

NY DATO! Regionalt Pilegrimssenter Smøla inviterer til konferanse 10. og 11. februar. Av smittevernhensyn er konferansen utsatt fra februar 2021 til september 2021

Les mer her

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.