Pilegrimssenter Trondheim

Pilegrimssenter Trondheim finner du like ved Nidarosdomen i Nidaros Pilegrimsgård.

Pilegrimssenteret Trondheim er en av de 12 Regionale Pilegrimssenterene i Norge som arbeider med pilegrimsledene. Arbeidet omfatter et bredt fagfelt og ansvarsområde som berører: Å utvikle pilegrimsledene som et bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv. Å fremheve Norges kulturelle mangfold lags de gamle ferdselsveiene, samt synliggjøring og ivaretakelse av de historiske ferdselsrutene. Å synligjøre pilegrimsleden som en verdifull arena for kulturutveksling og menneskemøter på tvers av landegrenser, kulturer og livssyn.

Pilegrimssenter Trondheims geografiske ansvarsområde omfatter alle pilegrimsledene i Trondheim-, Skaun-, Melhus- og Midtre Gauldal kommune. Innenfor dette området arbeider pilegrimssenteret tett med næring- og kulturaktører, kommunene, fylkeskommunen og de mange frivillige for å vedlikeholde og utvikle pilegrimsleden. Dette omfatter alt fra merking av pilegrimsleden, til å innarbeide pilegrimsleden i strategier og planverk i kommuner og fylket.

Ansatte

Profile picture of Ingeborg Collin
Ingeborg Collin
Tlf: (+47) 940 02 308
Daglig leder
Profile picture of Toralf Neraas
Toralf Neraas
Tlf: +47 954 00 691
Regionleder | Pilegrimssenter Trondheim

Pilegrimsmottaket

Olavsbrevet utstedes kun her på Nidaros Pilegrimsgård, og er et bevis på at du har vandret de ti siste milene inn mot Trondheim og Nidarosdomen. Har du vandret de siste ti milene inn mot Trondheim og Nidarosdomen kan du be om å få Olavsbrevet som bekreftelse på at du har vandret pilegrimsvegen. Man viser frem pilegrimspasset med stempel og påtegninger som dokumentasjon. I vårt pilegrimsmottak får du bekreftet at du har gjennomført din vandring ved stempel og underskrift.
Les mer

Overnatt hos Nidaros Pilegrimsgård

Pilegrimer er velkomne til å overnatte hos Nidaros Pilegrimsgård. Besøk vår hjemmeside for reservasjon av rom/seng

pilegrimsgarden.no