Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenter Granavollen er lokalisert på historiske Granavollen, med Søsterkirkene og Granavolden Gjæstgiveri som nærmeste naboer. For pilegrimer er senteret et naturlig sted å besøke for informasjon, råd, tips og veiledning, på sin vandring på Gudbrandsdalsleden.

Foto: Eskil Roll

Pilegrimssenter Granavollen er en av seks regionale pilegrimssentre som ligger langs Gudbrandsdalsleden. Vi har ansvaret for tilretteleggingen av pilegrimsvandringer gjennom Hadeland- og Gjøvikregionen, i tillegg til at vi også kan bidra med veiledning videre langs Gudbrandsdalsleden. Her kan du få tips og råd som forhåpentligvis gjør din pilegrimsopplevelse enda bedre.

Åpne dører - pilegrimsmottak og informasjonssenter

Pilegrimssenter Granavollen har en åpen dør med både hjertevarme og kunnskap omkring temaet pilegrimsvandring. Vi ønsker å være et sted for de som er ute på vandring, de som planlegger en vandring eller de som har vært ute på vandring. Vi vil gi deg bekreftelse, inspirasjon, hjelp og trygghet. Vi ønsker å være der for deg! Pilegrimssenter Granavollen har et innholdsrikt informasjonssenter, hvor vi blant annet tilbyr kart, utvalgte bøker, magasiner og pilegrimsartikler for salg. Vi har et hyggelig ute og inne-område for avslapping og rekreasjon for den vandrende pilegrim.

I perioden mai – oktober er ansatte og frivillige ved Pilegrimssenter Granavollen tilgjengelige hver dag, også i helgene. I høysesong juni – august har vi fast åpningstid 10:00 -16:00 hver dag. I tillegg er vi selvfølgelig tilgjengelig og åpne for alle på forespørsel, ved arrangementer og annet, året rundt. Gjør gjerne avtale utenom de faste åpningstidene, slik at vi helt sikkert er der for deg. Dersom du likevel har ankommet på et tidspunkt uten bemanning, har vi «ringevakter», frivillige du kan ringe til og som møter deg i Handelslagsbygningen. Velkommen til oss!

Foto: Jane Dahl Sogn

Et samlingssted for pilegrimer og lokalmiljø

Granavollen ligger 533 km sør for Nidaros, og det gjenstår en del vandring før pilegrimene når pilegrimsmålet i Trondheim. Da er Granavollen et flott sted å besøke på veien. Her ligger Søsterkirkene, pilegrimssenteret, Granavolde Gjæstgiveri og Glasslåven, og sammen byr vi på fine opplevelser til både pilegrimer og andre besøkende.

Sommerkirken

I perioden juni – august tilbyr Søsterkirkene sommeråpne kirkedører, et tilbud ved diakon og kulturansvarlig, omtalt som Sommerkirken. Diakonen tilbyr daglig utsendelse og bønn til pilegrimen fra Nikolaikirken, den største av de to middelalderkirkene. Basilikaen ble ferdigstilt på slutten av 1100-tallet, og er viet St.Nikolas som blant annet er pilegrimers og de reisendes skytshelgen. Hver onsdag tilbys middagsbønn, og hver søndag en vakker sommerkonsert i Mariakirken, den vakre middelalderkirken viet Jesu mor, bygget enda tidligere, trolig før år 1150. Sommerkirken tilbyr også flotte kunstopplevelser, foredrag og en rekke kulturelle arrangementer. I tillegg til gudstjenester, tilbys også katolsk messe hver første søndag i måneden året igjennom.

Vandringer

Pilegrimssenter Granavollen tilbyr åpne vandringer og vandringsledelse i et vakkert kulturlandskap over ulike distanser gjennom alle årstider. Vi tilbyr også foredrag og vandringsledelse til lag og foreninger, til skoler, barnehager og menigheter. Det være seg både vandringsledelse og forslag til program de gjennomfører på egenhånd. Eksempelvis har vi de siste årene jobbet med «Pilegrimsvandring for og med barn» for ansatte i skoler og barnehager, «Pilegrimsvandring med de sju pilegrimsnøkler», «Pilegrimsvandring i Skaperverket» og «Pilegrimsvandring i Juleevangeliet» som alle er ment for barn og unge.

Foto: Eskil Roll

Middelalderkirkene på Granavollen

Hver onsdag tilbys middagsbønn, og hver søndag en vakker sommerkonsert i Mariakirken, den vakre middelalderkirken viet Jesu mor, bygget enda tidligere, trolig før år 1150. Diakonen imøtekommer åndelig og medmenneskelige behov som vi ser daglig hos langvandrere, det være seg sorg, ensomhet, savn og søken.

Oppgaver og tjenester

Pilegrimssenter Granavollen formidler informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer vandringer, og bidrar til utvikling av veien og vandringen i Hadeland regionen. Vår hovedoppgave er å stimulere til, og veilede om, pilegrimsvandring innen den regionen senteret har ansvar for. Senteret har ansvar for Gudbrandsdalsleden fra Bønsnes i Hole, via Ringerike, Hadeland og Toten, til Biristrand i Gjøvik. Her vandrer man gjennom deler av både Oppland og Buskerud, nye Innlandet og Viken fylke, og herunder 8 kommuner, 3 prostier og 2 bispeseter. Gjennom vår region vandrer du i et historisk kulturlandskap som gir rom for begeistring og undring, ro og refleksjon.

Pilegrimssenter Granavollen og Søsterkirkene har et meget tett og godt samarbeid. Vi tilbyr eksempelvis et felles kulturelt program gjennom året og en uke med innholdsrik olsokfeiring. Av de aller fleste vil vi oppfattes som èn enhet. Vi opplever at alle pilegrimer, av ulik art, ønsker å besøke kirkene. Diakonen imøtekommer åndelig og medmenneskelige behov som vi ser daglig hos langvandrere, det være seg sorg, ensomhet, savn og søken.

Pilegrimssenter Granavollen er organisert som en egen enhet hos Gran Kirkelige Fellesråd, og rapporterer i det daglige til kirkevergen. Vi er den del av den statlige pilegrimssatsningen i Norge - med regionale pilegrimssentre både i Oslo, Hamar, Dale-Gudbrands gård, Dovrefjell og Trondheim.

Foto: Jane Dahl Sogn

Frivillighet

Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RIHATO) er Pilegrimssenter Granavollens venneforening. RIHATO medvirker til og deltar i vandringer, og foreningens formål er å skape interesse for den kristne kulturarv, pilegrimsvandringer og -tradisjoner, severdigheter, natur og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsveiene. Frivillige bidrar i stor grad ved utvidet åpningstid på Pilegrimssenter Granavollen, samt vandringsledelse og person- og bagasjetransport i hele regionen.

Midt i smørøyet

Pilegrimssenter Granavollen er plassert midt i et smørøye av spennende historie og opplevelser. Når du besøker oss i det gamle Handelslaget, bør du også få med deg det vakre og innholdsrike nabolaget vårt!

Søsterkirkene er et kjent landemerke, og de to middelalderkirkene er et mål for både pilegrimer og turister. I sommerhalvåret, fra midten av juni til midten av august, er kirkene åpne hver dag fra kl. 10.00 - 16.00. Kl. 14.00 tilbys omvisning, denne koster kr 75,- pr person. Ingen avtale nødvendig, det er bare å møte opp! Tilpasset omvisning eller på andre tidspunkt avtales med kirkekontoret. For mer informasjon om se http://www.gran.kirken.no/

Steinhuset er et av Norges eldste profane bygg, og det eneste i sitt slag i bygdenorge. Huset er bygget i ca. år 1200, og har hatt mange funksjoner gjennom århundrene. Steinhuset holder åpent på lørdager og søndager i sommersesongen. Voksne kr 50,-, barn under 16 år går gratis. Les mer her: www.steinhuset.org

Granavolden Gjæstgiveri er et moderne hotell med historiske rammer, og har i flere hundre år servert og huset reisende på sin vei over Hadeland. Kafèen er åpen hver dag mellom 11.00-21.00. For mer informasjon se www.granavolden.no Du finner også herberget Jomfruburet/Drengestua, Hotell Hadeland og Sanner hotell i umiddelbar nærhet.

Foto: Eskil Roll

Fast åpningstid i pilegrimssesongen

Fast åpningstid i mid juni – mid august: Hver dag fra kl. 10:00 – 16:00, også i helgene. I perioden mai – oktober er ansatte og frivillige ved Pilegrimssenter Granavollen tilgjengelige hver dag, også i helgene. Vi anbefaler alle besøkende å ta kontakt og avtale tidspunkt på forhånd, slik at vi har god tid til deg.

Glasslåven kunstsenter åpnet våren 2016, og flere kunstnere har nå fast tilholdssted her. Årets sommerutstilling er åpen tirsdag til søndag, kl. 11.00 til 16.00. For mer informasjon se www.glasslaven.no

Presteenkesetet Sjo er en spennende reise gjennom norsk kultur-historie og arkitektur de siste 200 år. Huset ble bygget etter tillatelse fra Kongen i 1795, og ble fredet i 1923. Her bodde dikteren Aasmund Olavsson Vinje under sin bryllupsreise, og døde også her i 1870. I hagen finner du fredede skålegroper som er ca. 3000 år gamle. Presteenkesetet Sjo tar i mot grupper til omvisning. For mer informasjon se www.presteenkesetet-sjo.no

Prestegårdshagen på Granavollen ligger rett ved Gran gård og Steinhuset. Hagen har helt fra den ble anlagt på 1700-tallet, fram til 1997, vært knyttet til Kirken og presten som bodde på prestegården. Gran kommune kjøpte den seks måls store hagen i 1997. Hagen er åpen for alle - alltid. For mer informasjon se www.gran.kommune.no

Helgum gård og gårdsbutikk åpnet i 2016, mer informasjon finner du her: www.helgum.no

Kommunehuset rommer frivilligheten med blant andre Bygdekvinnelag og Husflidslag, i dette bygget finner du også Turistinformasjon, åpen 10-16 i høysesong.

Granavolden Gjæstgiveri

Granavolden Gjæstgiveri er et moderne hotell med historiske rammer og nydelig beliggenhet på Granavollen. I flere hundre år har gjestgiveriet servert og huset reisende på sin vei over Hadeland. Gjestgiveriet et deilig stoppested for pilegrimer, og kan by på en kafè som er åpen hver dag mellom 11.00-21.00.

Ansatte

Profile picture of Jane Dahl Sogn
Jane Dahl Sogn
Tlf: (+47) 970 22 684
Regional leder

Kontaktinformasjon:

E-post:granavollen@pilegrimssenter.no / js389@kirken.no
Telefon:(+47) 970 22 684
Besøkadresse:Granavollen 28, 2760 Gran
Kontor- og fakturaadresse:Gran Kirkelige Fellesråd, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Åpningstider:I høysesong juni – august har vi fast åpningstid 10:00 -16:00 hver dag.
Merk!Dersom du har ankommet senteret på et tidspunkt uten bemanning, har vi «ringevakter», frivillige du kan ringe til og som kommer og møter deg ved behov.