Pilegrimssenter Dovrefjell

Senteret er lokalisert på Dovrefjell, over 1000 meter over havet. Vi leier kontor på Norsk Villreinsenter, men i pilegrimssesongen - fra ca 15. juni - ca 30. august - er vi å treffe i Eysteinkyrkja. Her kan du, i tillegg til en kopp kaffe og en trivelig prat, få informasjon om veien videre eller ha en stille stund. Senteret kjenner godt til hele Gudbrandsdalsleden, men har spesiell god kunnskap om leden fra Dovre kommune, over Dovrefjell og videre inn til Trondheim.

Kontaktinformasjon:

E-post:dovrefjell@pilegrimssenter.no
Telefon:(+47) 91143651
Adresse:Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn
Åpningstider:

1.september - 15. juni: Ukedager kl. 09:00 - 15:00 (Besøkssenter Villrein), etter avtale

Merk!Pilegrimssenteret er betjent i Eysteinkyrkja fra 10. juni til 3.september 2023.

Før og etter hovedsesongen er vi på kontoret på Norsk Villreinsenter. Ring for avtale tlf. + 47 911 43651

Aktuelt

1) Dovrefjellkonferansen 2023 - 26.oktober på Toftemo Turiststasjon
Velkommen til den regionale Dovrefjellskonferansen 26. oktober

2) Bagasjetransport tilbys fra Kongsvold - Skaun. Kr 200,- pr kolli per strekning. (minimum kr 600/400,-)
Må bestilles senest kl 20.00 dagen før. Ring +47 911 43651 /dovrefjell@pilegrimssenter.no

Bagasjetransport tilbys over Dovrefjell fra Dovre til Kongsvold. Kr 150,- pr kolli per strekning. Må bestilles innen kl 20.00 dagen før. Kontakt overnattingssted eller sms +47 92629942 /anne.stine.ekre@gmail.com

3) Guidebok i salg.
'Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim - En kulturhistorisk guide'
Bestilles fra dovrefjell@pilegrimssenter.no - Pris kr 250,- pluss porto.

4) Oppdal Taxi kan kontaktes for transport fra Ryphusan. Pilegrimspris gjelder for kjøring på dagtid som er bestilt på forhånd. Ring tlf: + 47 72 42 12 05 for bestilling. Pris for 1-4 personer kr 750,- 5-8 personer kr 990,-
Prisen gjelder for hele strekningen fram til Oppdal.

5) Ryphusan er åpen for enkeltvandrere fra ca 10/6. Grupper bes finne andre alternativer. Taxi kan bestilles til Smegarden eller Oppdal, tlf: + 47 72 42 12 05. Hvis du benytter taxi, husk å be om pilegrimspris. (Gjelder dagtid og forhåndsbestilling). Ring + 47 911 43 651 for mer info.

6) Nyhetsbrev fra Pilegrimssenter Dovrefjell:

- Nyhetsbrev 2023 - 02
- Nyhetsbrev 2023 - 01
- Nyhetsbrev 2022 - 04
- Nyhetsbrev 2022 - 03
- Nyhetsbrev 2022 - 02
- Nyhetsbrev 2022 - 01


Foto: Hans-Jacob Dahl

Pilegrimstilbud

Pilegrimssenter Dovrefjell gir oppdaterte opplysninger om pilegrimsleden over Dovrefjell og videre fram til Trondheim. Om du skal gå tidlig på sesongen er det særlig viktig å ta kontakt og få informasjon om forholdene på Dovrefjell. Senteret veileder i planlegging av turer, både for enkeltvandrere og for grupper. Senteret tilbyr også foredrag om pilegrimsvandring og pilegrimstradisjoner. I sesongen finner du oss i Eysteinkyrkja på Hjerkinn og har du behov for bagasjetransport har vi tilbud om det.

Historisk beliggenhet

Dovrefjell er et kjent og berømt fjellparti i Norge. Myter, fangst og ferdsel er ord som beskriver denne kjente fjellovergangen. Dovre nevnes i de eldste fortellingene vi har om Norge - om landets oppdagelse, om konger og underjordiske. Den siste rest av den gamle europeiske villreinstammen finnes på Dovrefjell og den har vært en viktig ressurs fra siste istid og fram til moderne tid. Og opp gjennom historien har mennesker krysset fjellet, og kort etter Olav den Helliges fall på Stiklestad ble pilegrimene en viktig del av de reisende. Sælehus ble bygget og senere fjellstuer for å gi de reisende ly for vær og vind. I tillegg til en flott natur finner du spor etter gammel fangstkultur, og du går i sporene etter pilegrimer som har vandret over fjellet før deg.

Samarbeid mellom mange aktører

Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for Gudbrandsdalsleden gjennom følgende kommuner; Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland. Senteret har i sitt arbeid innad lagt stor vekt på samarbeidet mellom de ulike aktørene på leden. Det er etablert en ordning med kontaktpersoner i hver kommune. Disse har ansvaret for at leden er ryddet og godt merket. Det er etablert et nettverk av alle overnattingsstedene i regionen med møter for å samordne arbeidet. Senteret har også et godt samarbeid med Trøndelag- og Innlandet fylkeskommuner og med kirkene i de fire kommunene.

Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden. Dovrefjellkonferansen 2023 arrangeres på Oppdal 26. oktober. Konferansen arrangeres i samarbeid med de andre regionale pilgimssentrene langs Gudbrandalsleden.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Kommunebrosjyrer

I samarbeid med kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland utarbeider Pilegrimssenter Dovrefjell årlige informasjonsbrosjyrer. Kommuneinformasjon for pilegrimer ligger i postkasser som er satt ut på hver kommunegrense. Her vil pilegrimene finne oppdatert informasjon om overnattingssteder, butikker, kirker og diverse arrangement. Vi håper at vi på denne måten hjelper pilegrimene til å finne det de trenger i hver enkelt kommune. Brosjyrene er tenkt som et supplement til den informasjonen pilegrimene finner i guidebøkene.

Ansatte

Profile picture of Halldis Prestegård
Halldis Prestegård
Tlf: (+47) 911 43 651
Regional leder