Pilegrimssenter Dovrefjell

Senteret er lokalisert på Dovrefjell, over 1000 meter over havet. Vi leier kontor på Norsk Villreinsenter, men i pilegrimssesongen her på fjellet - fra 15. juni til 1. september - er vi å treffe i Eysteinkyrkja. Her kan du, i tillegg til en kopp kaffe og en trivelig prat, få informasjon om veien videre eller ha en stille stund. Senteret kjenner godt til hele Gudbrandsdalsleden, men har spesiell god kunnskap om leden fra Dovre kommune, over Dovrefjell og videre inn til Trondheim.

Kontaktinformasjon:

E-post:dovrefjell@pilegrimssenter.no
Telefon:(+47) 91143651
Adresse:Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn
Åpningstider:

Pilegrimssenteret er betjent i Eysteinkyrkja fra 15. juni - 1. september 2024

Merk!1. september - 15. juni:
Før og etter hovedsesongen finner du oss på kontoret på Norsk Villreinsenter.
Ring for avtale tlf. + 47 911 43651

Aktuelt

1) Vent med å krysse Dovre til snøen har smeltet
Frem til begynnelsen av juni er leden "teknisk stengt" over Dovrefjell, det vil si at den mangler infrastruktur som bruer, åpne herberger og ingen synlig pilegrimsmerking. I tillegg ligger det dyp snø, som oftest til langt uti juni. Vi fraråder på det sterkeste å oppsøke Pilegrimsleden over fjellet i denne perioden, den er ikke farbar. I tillegg til mye snø, har elvene isvann (kaldt smeltevann), og kan ikke vades over. Bruer over elvene Hondyrju og Vesle Hondyrju blir lagt ut ca. 10. juni.

Ønsker du å gå Pilegrimsleden tidligere, anbefaler vi på det sterkeste å ta tog over Dovrefjell for å unngå å gå deler langs E6. Mellom Dombås og Hjerkinn kan trasé for sykkelveien Tour de Dovre benyttes. Ta kontakt for nærmere informasjon. +47 911 43 651.

Fra april/mai til begynnelsen av juni er det kalvingsperiode for villrein i området. Reinen er svært sårbar, og en europeisk ansvars-art. I denne perioden frarådes ferdsel i fjellet.

2) Ønsker du å delta på fellestur i 2024?

Vandringsglede
har vandring, siste 100 km til Nidaros, fra 23. juli til 29. juli 2024
Start fra Rennebu kirke på Voll. For program se: https://www.vandringsglede.no/...

Plussreiser har lagt opp vandring fra Dovre- Nidaros fra 28. juni - 6. juli
Les mer her: https://plussreiser.no/reiser/...

Vandringer-Lev Nå: Vandring 8.-11. august Dovrefjell; Fokstugu - Kongsvoll.
Anne Winther Tollnes, mob. 45 00 17 27, anne-tol@online.no. (FB)

3)
Bagasjetransport:

over Dovrefjell fra Dovre til Kongsvold. Kr 150,- pr kolli per strekning.
Må bestilles innen kl 20.00 dagen før. Kontakt overnattingssted eller sms +47 92629942 /anne.stine.ekre@gmail.com

fra Kongsvold - Skaun. Kr 150,- pr kolli per strekning. (minimum kr 400/600,-)
Må bestilles innen kl 20.00 dagen før. Ring +47 911 43651 /dovrefjell@pilegrimssenter.no

4) Guidebøker
'Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim - En kulturhistorisk guide'
Bestilles fra dovrefjell@pilegrimssenter.no - Pris kr 250,- pluss porto.

'Valldalsleden' kr 200,- pluss porto
Bestilles fra dovrefjell@pilegrimssenter.no eller hos https://www.nidarospilegrimsga...

5) Ryphusan er åpen for enkeltvandrere fra ca 15/6. Grupper bes finne andre alternativer.

6) Taxi kan bestilles fra Ryphusan til Smegarden eller til Oppdal, på tlf: + 47 72 42 12 05.
Pilegrimspris: 1-4 personer kr 750,- 5-8 personer kr 990,-
(gjelder kun for kjøring på dagtid som er bestilt på forhånd).

Ring Oppdal taxi på tlf: + 47 72 42 12 05 for bestilling.
Hvis du benytter taxi, må du huske å be om pilegrimspris.
Prisen gjelder for hele strekningen fram til Oppdal.

7) Nyhetsbrev fra Pilegrimssenter Dovrefjell:

- Nyhetsbrev 2024 - 01
- Nyhetsbrev 2023 - 03
- Nyhetsbrev 2023 - 02
- Nyhetsbrev 2023 - 01
- Nyhetsbrev 2022 - 04
- Nyhetsbrev 2022 - 03
- Nyhetsbrev 2022 - 02
- Nyhetsbrev 2022 - 01

Foto: Hans-Jacob Dahl

Pilegrimstilbud

Pilgrim Center Dovrefjell provides updated information about the pilgrimage route over Dovrefjell and on to Trondheim. If you are going to go early in the season, it is especially important to get in touch and get information about the conditions at Dovrefjell. The center provides guidance in planning trips, both for individual hikers and for groups. The center also offers lectures on pilgrimage and pilgrimage traditions. During the season, you will find us in Eystein Church on Hjerkinn and if you need luggage transport, we offer it.

Historisk beliggenhet

Dovrefjell er et kjent og berømt fjellparti i Norge. Myter, fangst og ferdsel er ord som beskriver denne kjente fjellovergangen. Dovre nevnes i de eldste fortellingene vi har om Norge - om landets oppdagelse, om konger og underjordiske. Den siste rest av den gamle europeiske villreinstammen finnes på Dovrefjell og den har vært en viktig ressurs fra siste istid og fram til moderne tid. Og opp gjennom historien har mennesker krysset fjellet, og kort etter Olav den Helliges fall på Stiklestad ble pilegrimene en viktig del av de reisende. Sælehus ble bygget og senere fjellstuer for å gi de reisende ly for vær og vind. I tillegg til en flott natur finner du spor etter gammel fangstkultur, og du går i sporene etter pilegrimer som har vandret over fjellet før deg.

Samarbeid mellom mange aktører

Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for Gudbrandsdalsleden gjennom følgende kommuner; Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland. Senteret har i sitt arbeid innad lagt stor vekt på samarbeidet mellom de ulike aktørene på leden. Det er etablert en ordning med kontaktpersoner i hver kommune. Disse har ansvaret for at leden er ryddet og godt merket. Det er etablert et nettverk av alle overnattingsstedene i regionen med møter for å samordne arbeidet. Senteret har også et godt samarbeid med Trøndelag- og Innlandet fylkeskommuner og med kirkene i de fire kommunene.

Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden. Dovrefjellkonferansen 2023 arrangeres på Oppdal 26. oktober. Konferansen arrangeres i samarbeid med de andre regionale pilgimssentrene langs Gudbrandalsleden.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Kommunebrosjyrer

In collaboration with the municipalities of Dovre, Oppdal, Rennebu and Orkland, the Pilgrim Center Dovrefjell prepares annual information brochures. Municipal information for pilgrims is in mailboxes posted at each municipal boundary. Here the pilgrims will find updated information about accommodation, shops, churches and various events. We hope that in this way we help the pilgrims to find what they need in each municipality. The brochures are intended as a supplement to the information the pilgrims find in the guidebooks.

Ansatte

Profile picture of Halldis Prestegård
Halldis Prestegård
Tlf: (+47) 911 43 651
Regional leder