Pilegrimssenter Dale-Gudbrand

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand finner du i Gudbrandsdalen , lokalisert på den historiske gården Dale-Gudbrands gard, midt i mellom Oslo og Trondheim. Velkommen innom for en hyggelig prat eller for overnatting underveis langs Gudbrandsdalsleden.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand er en av seks regionale pilegrimssentre som ligger langs Gudbrandsdalsleden. Senteret kjenner godt til hele Gudbrandsdalsleden, men har spesiell god kunnskap om leden gjennom Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Dovrefjell. På senteret får du oppdatert informasjon om leden; om overnattingsmuligheter, alternativ transport og kulturhistorie m.m. Senteret tilbyr informasjon, overnatting og har et eget pilegrimskapell. Her kan du få tips og råd som forhåpentligvis gjør din pilegrimsopplevelse enda bedre.

Stedets kulturhistorie

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand har, gjennom stedet det ligger på, direkte tilknytning til Olav den hellige og stedet har en en stor plass i Norgeshistorien. Hundorp og Dale-Gudbrands gard har en historie som strekker seg flere tusen år tilbake i tid. Rundt garden ligger det flere store gravhauger fra vikingtiden og det er funnet spor etter bosetting fra f. Kr. I vikingtiden var Hundorp og Dale-Gudbrands gard et maktsentrum og høvdingsete. Det gjorde at Olav Haraldsson (Olav den hellige), under sin kristning av Norge, måtte overbevise høvdingen som holdt hus her. I år 1021 møttes Olav Haraldsson og vikinghøvdingen Gudbrand av Dale, og Olav kristnet dølene. Gården har også huset lensmenn i flere generasjoner, sorenskriverembete og fra 1915 til 1987 ble det drevet folkehøyskole på gården.

Pilegrimstilbud hele året

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand har åpent hele året på hverdager og med utvidet åpningstid i pilegrimssesongen. . Fra juni til september er senteret åpent daglig for pilegrimer, og fungerer også som overnattingssted for pilegrimer med muligheter for vask av klær. Her får pilegrimer og andre gjester informasjon, veiledning og råd om vandring og veien videre. Senteret tilbyr kaffe og har en gardsbutikk som selger mye pilegrimsrelatert produkter.

Oppgaver og tjenester

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand arbeider for å utvikle Gudbrandsdalsleden som en opplevelse innenfor satsingsområdene miljø og natur, kirke og kirkeliv, næring og næringsutvikling, kultur og kulturarv. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Den Norske kirke, kommuner, fylkeskommune og andre offentlige og private aktører. Senteret bistår fylkeskommunen, kommunene, menighetene, frivilligheten, overnattingstedene m. fl i spørsmål som omhandler Gudbrandsdalsleden.

Tusenårsstien

Senteret har også en kultursti i tilknytning til senteret –Tusenårsstien – der gardens tusenårige historie kan oppleves visuelt, på informasjonstavler og gjennom en egen app. Senteret har også eget pilegrimskapell som gir rom for bønn og refleksjon.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand er tilknyttet Gudbrandsdalsmusea AS og er samlokalisert med museet på Dale-Gudbrands gard på Hundorp i Sør-Fron kommune. Senteret har ansvar for infrastruktur og utvikling av Gudbrandsdalsleden og for Dale-Gudbrands gard som Tusenårssted for Oppland fylke. Senteret er ansvarlig for leden i Gudbrandsdalen og samarbeider med kommunene Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, i tillegg til Oppland Fylkeskommune. Særdeles viktig er planarbeidet i kommunene, og gjennom tilknyttingen til museet tilbyr senteret også bygningsrådgivning til eiere av bygninger som vil starte pilegrimsovernatting.

Senteret samarbeider tett med visitselskapene og Innovasjon Norge i utvikling av Gudbrandsdalsleden som reiselivsprodukt og deltar på konferanser, messer og presseturer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret setter bærekraftig utvikling på agendaen.

Ansatte

Profile picture of Per Gunnar Hagelien
Per Gunnar Hagelien
Tlf: (+47)45604608
Regional leder

Kontaktinformasjon:

E-post:dale-gudbrand@pilegrimssenter.no
Telefon:(+47) 456 04 608
Adresse:Hundorpgeilin 12, 2647 Sør-Fron
Åpningstider:10. juni -1. september: hver dag fra kl. 08:00 - 18:00. 1. september - 9. juni: Ukedager kl. 09:00 - 16:00. Ellers på tilkalling.
Merk!Pilegrimssenteret har overnatting. Delt dusj/wc. Selvhushold. Gratis internett. Vaskemaskin. Gardsbutikk er også tilgjengelig for kjøp av pilegrimsartikler og lokal mat og håndverk.
Pris for overnatting:NOK 350,- per person