RINGEBU - VINSTRA

Denne turen tar deg med fra den eneste stavkirken langs leden, Ringebu stavkirke, gjennom Landsbyen Ringebu og et vakkert kulturlandskap. Fra nede i dalbunnen opp til åsryggen 700 moh og ned til dalbunnen igjen. En smak av vakre Gudbrandsdalens natur, kultur og mat.

  • Ringebu stavkirke

  • Pilegrimssenter Dale-Gudbrand

  • Utsikt fra Skar

  • Mot Vinstra

ANKOMST: TOG ELLER BUSS TIL RINGEBU STASJON - VANDRING TIL OVERNATTINGSSTED

OVERNATTING: GILDESVOLLEN HERBERGE 2 KM. JOHNSGÅRD B&B 0,5KM

DAG 1. RINGEBU - HUNDORP 22 KM

Starten går fra Ringebu Stavkirke på Panoramaveien, som navnet sier en vei med god utsikt, til Vålerbrua. Fra Vålerbrua opp gjennom boligfeltet Kjønås og ned mot Bærsveinhølen, ett gammelt brosted der elva Frya bruser i fossestryk.

Gjennom furuskog, på gamle vegfarør og langs Gudbrandsdalslågen før du ser Pilegrimssenter, Dale-Gudbrands Gard. Dette var et gammelt høvdingsete og maktsentrumet for Gudbrandsdalen i vikingtid. Her finner du historien om møtet mellom Olav den Hellige og Dale-Gudbrand i 1021, det historiske ”Kristningstinget” fra Snorre’s Heimskringla. 

Turen går forbi Sør-Fron Kirke fra 1787 med særpreg. En åttekantet steinkirke som ligger midt i leden. Du går gjennom prestegården hvor Ludvig Holberg bodde i en periode som barn. Prestegården er fra 1300 tallet. Dagen ender på Sygard Grytting hvor pilegrimer har overnattet siden 1321, dokumentert i et skinnebrev, og kanskje tidligere. Her finner du også et pilegrimsloft/ herberge fra ca 1280. 

Overnatting: Sygard Grytting: Selvhushold eller servering (bestill i forkant)

DAG 2. HUNDORP - VINSTRA 12

Dagsetappen tar deg med til ledens høyeste punkt i Gudbrandsdalen. Gjennom Lauva med gravhauger og spesielt kulturlandskap går turen opp til Skar ca 600 moh. Her ligger det gamle husmannsplasser oppunder berget. Et ”pilgrimsrefuge”, gapahuk er også satt opp her for å ta i mot pilegrimer og andre vandrere som trenger en rast. Her ser du ut over Gudbrandsdalen og innover mot Jotunheimen.

AVREISE. TOG ELLER BUSS FRA VINSTRA STASJON

34 km 2 dager
Bersveinhølen

Bersveinhølen

Avstand :Ved leden
Les mer