Valldalsleden

Valldal - Lesja - Dovrefjell (-Trondheim)

En led fra fjord til fjell, fra kyst til innland. En led i fotsporene til Olav den Hellige. For Olav en fluktrute, for dagens vandrer en opplevelsesvei. Da Olav den Hellige rømte landet vinteren 1028-1029 dro han sine skip på land i Valldal og derfra gikk han over fjellet til Lesja og Dovre. Det er denne ruta Valldalsleden følger.

150 km km 7-8 dager dager Kart
 • Fjorden - Valldalsledens start

 • Grønning - fra dalen og opp i fjellet

 • Skjevsura - ura som stengte dalen, her Olav måtte passere.

 • Tjønnebu - DNT hytte i Reinheimen nasjonalpark.

 • Børrebottreset, Valldalsleden høyeste punkt 1184 moh. Kommunegrense mellom Norddal og Rauma.

 • Roligere landskap og stier i Lesja

 • Over elva Lora til Lorkvenne som byr på overnatting

 • Langs øverste delen av Gudbrandsdalslågen

 • Lesja med Lesja kirke

 • Fokstugu - her kommer Valldalsleden inn på Gudbrandsdalsleden

 • Guidebok Valldalsleden

Valldalleden starter på brygga i Valldal. Her får du informasjon om leden og kan begynne vandringen oppover Valldalen. Det var her Olav og hans menn gikk i land vinteren 1028 – 1029. Og det er her det kommer et vendepunkt i Snorres fortelling om Olav. Nå møter vi Olav som den Hellige, nå begynner underne i fortellingen. På vei inn fjorden møter Olav en sjøorm, den kaster han opp i den stupbratte fjellveggen i Syltefjellet og merket står der fortsatt. Like etter at leden har passert bebyggelsen i sentrum går den opp en bratt bakke – Korsbrekka, her stanset Olav før han gikk videre oppover dalen. Leden følger samme vei opp Valldalen som i dag er best kjent som et av de beste jordbærbygdene i landet. Leden passerer bautasteinen ved Døving, hvor det har stått et lite kapell, og videre til Gudbrandsjuvet og Alstad. Her stoppet Olav og her bør vandreren også stoppe. Gudbrandsjuvet er verdt et besøk og det er mulighet for overnatting i Juvet landskapshotell eller på Gudbrandsjuvet camping.

Like ovenfor juvet passerer leden Olavskilden og kort etter den kjente Skjersura som Olav bruke dager på å trenge i gjennom, ja det måtte et under til før hans menn kom seg igjennom. Leden går videre til Grønningseter og herfra følger den en DNT-rute opp Steindalen og videre opp til Tjønne hvor det står en åpen ubetjent DNT-hytte; Tjønnebu. Leden går videre innover fjellet og har finner vi den mest krevende biten av hele Valldalleden, langs Illstigvatnet – en stor steinur og en bratt skrent må forseres og snart er vi på det høyeste punktet 1180 moh. Herfra går leden nedover til Ulvådalsvatnet og DNT-hytta Vakkerstøylen. Leden følger vannet og kommer ned til Brøstdalen før den tar inn bak Rånåkollen og kommer ned i Lesja like sør for Bjorli. Her passerer leden gården Einbu, hvor Olav overnattet på sin reise, og går videre til Lesjaverk.

Valldalsleden går gjennom store deler av Lesja kommune, fra Lesjaverk går leden langs Lesjaskogsvatnet og videre til Lorkvenne som er Lesja historielags flotte formidlingssted for gamle lokale tradisjoner, blant annet kjent for sin gamle kvern for maling av korn. Herfra går leden langs Lesjaleirene – et åker og våtmarksområdet med et rikt fugleliv. Leden går deretter opp til Lesja kirke og bygdetun og videre gjennom Lesja sentrum. Siste delen av leden følger gangvegen til Dovre og kommer inn til Dombås før den ta opp fjellvegen opp til Fokstugu hvor Valldalsleden slutter seg til Gudbrandsdalsleden. Herfra er det om lag 12 dagers vandring til målet i Trondheim.

God vandring!

Lag din egen tur
150 km km 7-8 dager dager

FAKTA

Valldalsleden går fra Sylte i Norddal kommune, opp Valldalen til Grønningseter, gjennom Reinheimen nasjonalpark, videre ned gjennom  Lesja og inn til Dombås. Herfra går leden opp til Fokstugu på Dovrefjell hvor den kommer inn på Gudbrandsdalsleden.

Valldalsleden er 150 km lang og det anbefales å bruke 7-8 dager på turen.

KONTAKT

Jordbærtorget infosenter, Adresse: Grandegata 12,  6210 Valldal. Tlf: +47 919 20 205. E-post: post@fjordhagen.com (juni - august)

Pilegrimssenter Dovrefjell, Adresse: Hjerkinnhusvegen 33,  2661 Hjerkinn. Tlf: +47 924 83 147. E-post: hajada@online.no (hele året)  http://dovrefjell.pilegrimsleden.no

Guidebok for Valldalsleden - utgitt 2018, kjøp: kontakt Pilegrimssenter Dovrefjell. Pris: kr. 200,- + porto

Turforslag langs Valldalsleden: