Østerdalsleden

Trysil/Rena - Rendalen – Tynset – Trondheim

Opplev urørt, vakker og variert natur på Østerdalsleden. Ta sekken din og gå på en vandring på den villeste pilegrimsleden i Norge. Slå deg ned i skogkanten som middelalderens pilegrimer gjorde og lytt. Her tilbys enkel og rimelig overnatting, noen steder gratis.

  • Foto: Knut Lillealtern

  • Foto: Aslaug S Haugen

  • Foto: Aslaug S Haugen

  • Foto: Knut Lillealtern

Østerdalsleden går for det meste gjennom skog og fjellområder og enkelte dalstrøk. Her kan man vandre i rolige og fredelige områder med variert og flott natur og et rikt dyreliv, oppleve friheten og la sine egne tanker vandre i fritt. For de som ønsker fokus på flott natur og kulturlandskap og foreta sin pilegrimsvandring på lavkostbudsjett er Østerdalsleden et godt valg. Overnatting foregår i stor grad i skogsbuer og -koier eller campingplasser, men det er også muligheter for å overnatte på hotell eller tradisjonsrike overnattings- og serveringssteder med historisk innslag. Leden er også godt egnet for vandreren som foretrekker telt og sovepose (et telt kan være en god forsikring å ha med på turen, uansett). 

Østerdalsleden har lange tradisjoner for pilegrimsvandring. I senmiddelalderen var det stor trafikk her mellom Trondheim/Nidaros (Hellig Olavs by) og Vadstena (Hellige Birgittas by). Denne delen av Østerdalsleden starter på grensen mellom Norge og Sverige i Trysil. Milesteinen i Lutnes, Trysil, forteller at det er 379 km til Trondheim. Videre går leden over Trysil–Knuts fjellverden og kommer forbi Munkbetsetra langs Munkeveien.

Den andre leden starter ved Nesvangen på Rena i Åmot kommune og kommer innom Stor-Elvdal og Rendalen kommune før den passerer retreatsenteret Lia Gård og møter pilegrimsleden fra øst ved Pilegrimssteinen fra middelalderen på Åkre i Rendalen.

Leden går videre forbi Tylldalen med sine pilegrimstradisjoner, via Tynset, Vingelen og Dalsbygda, før den etter hvert går inn i Trøndelag langs foten av Forollhogna. Strekningen gjennom Nasjonalparken går i fjellterreng med spor av tidlige tiders ferdselsveier (men vær oppmerksom på at snøen kan ligge til langt uti juni). Noen dagsmarsjer senere ser du spiret på Nidarosdomen fra Øyvindstjønna på Vassfjellet.

God vandring!

Lag din egen tur

FAKTA

Østerdalsleden har to startsteder: 
ØST-leden kommer inn fra Klarälvdalen i Sverige i Lutnes i Trysil.
VEST-leden kommer fra Rena i Åmot og går innom Stor-Elvdal og Lia Gård.
Vestre og østre del møtes ved Pilegrimsteinen på Åkre i Rendalen og fortsetter som én led gjennom Tynset, Tolga, Os, Midtre Gauldal og Melhus til Trondheim.

Lutnes-Åkre: ca 140 km
Rena-Åkre: ca 80 km
Åkre-Trondheim: ca 280 km

Etappeoversikt med overnattingssteder, butikker, kirker, kulturminner m.m:
Øst-leden: Trysil - Trondheim
Vest-leden: Rena - Trondheim

15.april - 15.september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Viktig melding til pilegrimer fra Trysil til Rendalen:
Det er ingen bru over elva Grøna i Trysil ennå. Elva kan være vanskelig å krysse, især på forsommeren.
Hvis du ikke lykkes i å avtale skyss (Marga: 97045221, Ola: 99458926, Birthe: 47455865) må du gå veien ut til Riksveg 26 og følge den til Plassen kirke, ca 12 km.

I 2020 markerer vi Østerdalsledens 20-årsjubileum med 
- jubileumshelg på Lia Gård
17-19. april program

- jubileumsbusstur i Østerdalsleden fra Trysil til Trondheim 23.-26. juni program

Langvandringen mot Nidaros2. etappe - fortsetter fra Rendalen til Forollhogna Nasjonalpark 27. juni - 4. juli  program

Oversikt over årets program og vandringer, se også her

KONTAKT

Pilegrimsarbeidet i Østerdalen drives av frivillige organisert i 
Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden

Leder og kontaktperson:
Ingeborg Bø

Lia Gård Retreatsenter
Adresse: 2480 KOPPANG
Telefon: +47 404 13 778, 
62 46 65 00
Telefax: 62 46 65 10
E-post: retreat@liagard.no
Nett: liagard.no

Nidaros Pilegrimsgård

Adresse: Kjøpmannsgata 1,
7013 Trondheim
Nett: www.pilegrimsgarden.no 

Turforslag langs Østerdalsleden: