Borgleden

Halden - Sarpsborg - Ås - Oslo

Pilegrimsleden gjennom Østfold og Akershus ligger som et vakkert perlekjede gjennom et variert og frodig kulturlandskap.

176 km 9 dager Kart
  • Universitetsparken på Ås Foto: Ola Rønne

  • Halden Foto: Jan Torstein Engen

  • Berg kirke Foto: Jan Torstein Engen

Pilegrimsleden gjennom Østfold og Akershus ligger som et vakkert perlekjede gjennom et variert og frodig kulturlandskap. Den starter ved Elgåfossen langs svenskegrensen, går gjennom Østfold og Akershus og ender i Oslo. Navnet Borgleden knytter an til det historiske Borgarsysla og Borgartinget. Langs veien finner vi byene Halden og Moss, men også Sarpsborg, som ble grunnlagt av Olav den Hellige i 1016.  Idylliske tettsteder, gårdsbruk, middelalderkirker, herregårder og flere museer samt tallrike kulturminner fra jernalder og bronsealder preger også leden. Du vil underveis finne oppsatte skilt, som gir gode beskrivelser av kulturminnene du møter. Etappene er enkelt tilgjengelig via kollektivtransport, og store deler egner seg også godt til å sykles. Under finner du turforslag, flere av dem kan en enkelt dele opp etter eget ønske. 

Lag din egen tur
176 km 9 dager

Turforslag langs Borgleden: