Servicebuprosjektet

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB setter vi fokus på bærekraft, innovasjon og miljø langs Gudbrandsdalsleden. Samtidig blir tilbudet til vandrerne styrket.

Bærekraft og miljø

Vi er opptatt av å utvikle pilegrimsleden til en bærekraftig og miljøvennlig vandringsled.

Pilegrimsleden - St.Olavsvegene til Trondheim er et nettverk av merkede pilegrimsleder som ender ved Nidarosdomen i Trondheim. Hovedtraséen og vårt satsingsområde i dette prosjektet, er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Rundt 70% av pilegrimene som kommer til Trondheim har gått langs Gudbrandsdalsleden og i 2018 ble det registrert vandrere fra mer enn 30 forskjellige land.

I tillegg til langvandrende pilegrimer som ender opp i Trondheim, ser vi en utstrakt lokal og regional bruk av pilegrimsleden. Skoleklasser, konfirmantgrupper, historielag, mosjonister, turlag, vennegjenger, innvandrergrupper og andre vandrere har glede og nytte av pilegrimsleden som tursti.

Med den varierte bruken av pilegrimsleden er den både et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk reiselivsprodukt, en arena for refleksjon og «den indre reisen» og et godt tilrettelagt og lett tilgjengelig folkehelsetilbud.

Vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser for alle som går på pilegrimsleden. Den økende trafikken på leden fordrer god infrastruktur, både for å gi gode opplevelser til de vandrende og for å skåne miljøet mest mulig.

Sparebankstiftelsen DNB støtter Nasjonalt Pilegrimssenter i arbeidet for å styrke tilbudet til vandrerne langs Gudbrandsdalsleden.
Gjennom dette prosjektet skal det utvikles og settes ut seks bærekraftige og innovative servicebuer langs pilegrimsleden. Buene skal gi tilgang på toalett, rent vann, søppelhåndtering, wifi og lading av telefon.

Servicebuene skal plasseres i øde områder hvor det ikke er annen tilgang til fasiliteter og vi ønsker derfor innovative og bærekraftige løsninger på teknologi og design.

Norge ligger langt framme når det gjelder ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Som første del av prosjektet, inviterte vi derfor arkitektstudenter til en idékonkurranse, hvor de kunne komme med forslag til design og løsninger til innovative og miljøvennlige servicebuer. Vi mener at en nyutviklet servicebu vil være en spennende kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur. I tillegg vil dette være en fantastisk eksponering av teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer.

Tilgang til rent vann, toalettfasiliteter og resirkulering av søppel er viktige funksjoner langs en vandringsled som brukes av mange. Allemannsretten som gir adgang til å telte i utmark er for mange vandrere en unik mulighet til å leve tett på naturen, med en fleksibilitet til å legge opp turen ut fra egne premisser. Det gode sommerværet i 2018 førte til rekordmange vandrere med telt og sovepose, i tillegg til at overnattingstallene fra herbergene langs pilegrimsleden viste en økning. Sommeren 2019 viser også tendenser til en ytterligere økning i antall vandrere. Denne trenden forsterker behovet for servicepunkter langs pilegrimsleden, spesielt i områder med lite bebyggelse.

Første del av prosjektet har vært dedikert til arkitektkonkurransen, med mål om å få inn gode, spennende og gjennomførbare løsningsforslag som kan realiseres innenfor en nøktern kostnadsramme. Resultatet av konkurransen ble tre gode forslag som har ulike kvaliteter som vi kan bruke som inspirasjon i vårt videre arbeid. Fremover blir det en prosess for selve utviklingen av buene, installasjonen er planlagt å starte sommeren 2020.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.