Servicebuprosjektet

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB setter vi fokus på bærekraft, innovasjon og miljø langs Gudbrandsdalsleden. Samtidig blir tilbudet til vandrerne styrket.

Bakgrunn

Vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser for alle som går på pilegrimsleden. De siste 8 årene har vi sett en gjennomsnittlig stigning i antall vandrere på rundt 20 % pr år. Den økte trafikken på leden fordrer god infrastruktur, ikke bare for å gi gode opplevelser til de vandrende, men også for å skåne miljøet mest mulig.

Bærekraft og Miljø

I dette prosjektet skal det utvikles og settes ut 6 innovative og bærekraftige servicebuer langs Gudbrandsdalsleden. Buene skal blant annet gi vandrerne tilgang på rent vann, toalettfasiliteter, informasjon samt mulighet til å lade mobil/GPS. Vi er nå i sluttfasen av utviklingsarbeidet og forbereder oss på oppsett av den første bua høsten 2020.

Gjennom utviklingsfasen av prosjektet har det vært viktig å tilrettelegge for at servicebuene skal plasseres i ulike typer terreng og passe inn i det varierte landskapet vi finner langs leden. De skal kunne stå i øde områder uten tilgang til kommunalt vann eller strøm og vi har derfor jobbet for å finne innovative og bærekraftige løsninger på teknologi og design.

Vi ønsker å oppnå gode synergieffekter av prosjektet. Som første del av utviklingsfasen, for å inspirere og inkludere den yngre generasjonen inn i pilegrims-arbeidet, inviterte vi derfor arkitekt- og designstudenter til en idékonkurranse, hvor de kunne komme med forslag til innovativ og bærekraftig design og løsninger.

Håpet var å få inn bidrag som kunne skape en kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur, teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer. Vi hadde en spennende og dyktig jury med oss, med både representanter innen arkitektur, landskapsarkitektur, reiseliv, industriell design, samt kultur og friluftsliv. De hadde gode innspill og gjorde en grundig, fagmessig evaluering av hvert enkelt bidrag. Etter konkurransen satt vi igjen med tre flotte forslag med ulike kvaliteter som vi har brukt som inspirasjon i vårt videre arbeid. Det endelige resultatet er tegnet av sivilarkitekt Marie Louise Anker som jobber i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som fagdirektør for kulturminneforvaltning.

Materialvalg

Et av de tre beste forslagene i konkurransen benyttet stein som byggemateriale. Dette inspirerte oss til å legge inn et kursopplegg i tørrmuring som en del av oppsettet av bua. Dette er tenkt som en ekstra bonus for lokalmiljøet ved at prosjektet deler nyttig kunnskap om dette tradisjonshåndverket. Detaljene rundt kursopplegget er nå på plass og invitasjon til påmelding er lagt ut.

Resten av bua blir bygget i lokalt og kortreist treverk, et fornybart og miljøvennlig byggemateriale.

På taket blir det en innovativ vri på det tradisjonelle torv-taket, i form av sedum-matter. Disse vil inneholde planter i bergknapp-familien som man finner lokalt i området bua skal stå. Plantene er hardføre sukkulenter og klarer seg i et tynt lag med substrat, noe som gjør taket mye lettere enn et tradisjonelt grønt tak. Dette gir også ugress og andre planter dårlige vekstvilkår, noe som gir et enklere vedlikehold.

Artikkel om kurs og kursutlysning

Les om kurs i tørrmuring her
Les mer

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter Nasjonalt Pilegrimssenter gjennom finansiering av prosjektet. Lær mer om hva de gjør ved å trykke på knappen under.
Les mer
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.