Kirke

Vuku kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Trekirke fra 1654.

Adresse

Vukusletta 55, 7660 Vuku, Norge

Telefon

+47 74 07 52 80

Web

https://kirkesok.no/kirke/172100201

Vuku kirke fra 1654 er en langkirke med rektangulært skip og et noe smalere og lavere kor. På vestenden av skipet er det en takrytter. Et våpenhus i to etasjer ble bygget til i vest i 1812. På nordsiden av koret er et sakristi. Kirken er av laftet tømmer med utvendig rødmalt bordkledning. Kirken erstattet en tidligere stavkirke på stedet og flere deler skal ha blitt gjenbrukt.

Interiøret bærer preg av istandsettelsen i 1846. Vegger og himling ble dekorert av Erik Pedersen Walne. Østveggen i skipet er dekorert med illusjonistiske perspektiviske komposisjoner med de fire evangelistene på balkonger mellom søylerader. I koret er dydene; håp og tro illusjonistisk malt som marmorfigurer i tempelnisjer. Altertavle er fra 1699 og er rikt dekorert med korsfestelsen i hovedfeltet, flankert av snodde søyler og utskårede figurer av Johannes døperen og Moses. Vingene har medaljonger, bladverk og hermer. Øverst er oppstandelsen malt flankert av utskårede figurer av Paulus og Peter. Prekestolen med lydhimmel er et renessansearbeid.

Kilde: Storsletten, O. (2008) Kirker i Norge bn. 5. Oslo