Sted

Vinstra

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Administrasjonssenter i Nord-Fron og opphavsplass for skikkelsen Per Gynt.

Vinstra er administrasjonssenteret i Nord-Fron kommune i Oppland med ca. 2500 innbyggere. Vinstra er et viktig handels- og skolesenter i Gudbrandsdalen, med videregående skole og lange tradisjoner. Det er ca. 80 butikker på Vinstra, som i tillegg er et sentrum for bank, eiendomsomsetning, forsikring, landbruksmaskiner og annen faghandel.

Peder Olsen Hågå fra Vinstra var modell for hovedpersonen i Henrik Ibsens dramatiske dikt Peer Gynt fra 1867. På Sødorp gamle kirkegård står en minnestein over Peer Gynt, og hvert år siden 1967 har det blitt arrangert Peer Gynt-stevne på Peer Gyntgården, Hågå. Gården består av 15 gamle hus. Vinstra ligger midt på «Peer Gyntveien», som går fra Dalseter til Skei.