Pilegrimsleden | Vingrom kirke, Røyne kirkested og Hovgårdene
Kulturminne

Vingrom kirke, Røyne kirkested og Hovgårdene

Vingrom kirke fra 1908.

Vingrom kirke ligger i Vingrom sokn i Sør-Gudbrandsdal prosti. Den er bygget i tre, har langplan og ble oppført i 1908. Arkitekt var Wollebæk/Jürgensen.

Langs Vingromstranda er det dokumentert bosetting helt tilbake til merovingertida 600 år e.Kr. med oldfunn, hustufter, funn av gullgubber og kirkested.Funn av kokstein, trekull, hustufter fra 600–tallet, sverd, bronsenål, to gullgubber, kniver og ildstål er vitnesbyrd om dette. Det mest sensasjonelle funnet er gjort på garden Hov og består av 30 relieff⁄figurer av rent gull. Trolig var disse gullgubbene offergaver benyttet ved religiøse seremonier. Funnene på Hov vitner om at stedet har vært et religiøst kultsted som var tilknyttet en maktelite og utgjorde et sentrum for en høvding eller småkonge på 600–tallet. Stevnebøen (tinget) for Vingareimr (Vingrom) lå i førkristen tid på Hov.

Som oftest ble kirkehuset bygget nær det gamle hovet eller bygdesenteret. Vingroms første kirke ble reist på garden Røine tidlig i middelalderen, første garden du ser mot sør. Gården er først omtalt i 1367. Kirken ved gården er nevnt i diplom fra 1407–08. Kirken var plassert på det oppdyrkede jordet ned og sør for denne informasjonstavlen. Eneste funn fra den gamle kirka er en døpefont som nå er oppbevart på Maihaugen. Sør for Røyne er det registrert 36 gravhauger. Dagens Vingrom kirke er bygd i 1908 og er en langkirke med altermaleri av Lars Jorde.

Oppe i lia til venstre for leden fra Vingrom kirke ligger Hovgårdene som var et kultsted i førkristen tid og senere stevneplass for rettsmøter. I området er det registrert koksteinsgroper og andre oldtidsfunn. Nevnt i diplom fra 1396.

Om området – Lågendeltaet og Jørstadmovollen: Lågendeltaet, skapt etter siste istid, er fredet som naturreservat og Jørstadmovollen fuglefredningsområde. Lågendeltaet er et våtmarksområde med nasjonal interesse som rasteplass for trekkfugler. Ca. 200 arter registrert. Stokkand, laksand, kvinand og fossekall overvintrer sammen med stamfuglene. Området har også en spesiell sumpvegetasjon og er et viktig gyteområde for lågåsild, ørret, sik, harr, gjedde, låkå, krøkle og karpefisker.

Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons/Public Domain.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.