Kirke

Vestby kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Kirken som ble vridd 90 grader.

Adresse

Kirkeveien 21, 1540 Vestby

Vestby kirke er en langkirke i Vestby kommune, Søndre Follo prosti i Akershus fylke.

Dagens kirke i tegl er fra 1886, men på den samme plassen ble det i middelalderen oppført en stenkirke som het Mariakirken. Mens de aller fleste kirker har alteret mot øst, er Vestby kirke vendt mot sør, og følger landskapets linjer

Kirken og den monumentale prestegården har en vakker plassering på et høydeparti på vestsiden av E6. Dette området tilhørte gården Vestby, som etterhvert ble stedets prestegård, og området rundt kalles Kirkebygda