Kulturminne

Vakkert gårdstun med nyrestaurert steinalter, langs gammel allfarvei

Dyste var en av de store gårdene i Østre Toten med mye ferdsel alt før Olav den helliges tid. Dyste stavkirke ble bygd på 1000–1200 tallet og gjorde gården til et naturlig sted å oppsøke for pilegrimer.

Stavkirketuft med alter som er oppmurt i kalksteinskvader. Vest for alteret er det et trekantet platå, der det står 2 steinbenker. En steintrapp fører opp til platået. En kopi av gavlkorset er utplassert på området. Stavkirken ble revet i 1784 pga manglende vedlikehold, og hus ble oppført. Huset stod til begynnelsen av 1900-tallet.

5 helgenfigurer i tre, fjølmaleri, gavlkors og en halvsøyle fra Dystegårdene er oppbevart i Oldsaksamlingen. Dystegårdene er fredet og utgjør et klyngetun med 4 gårdsanlegg.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.