Kirke

Værnes kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Foto: Dag Bertelsen
En av Norges eldste steinkirker.

Adresse

Kirkevegen 101, 7500 Stjørdal, Norway

Telefon

+47 74 82 70 21

Adresse

Kirkevegen 101, 7500 Stjørdal, Norway

Telefon

+47 74 82 70 21

Åpent

Hverdager 8-16. Museet har nøkkel.

Web

https://stjordalmuseum.no/vaernes-kirke/

Værnes kirke er en langkirke i romansk stil i Stjørdal kommune i Trøndelag fylke. Kirken er bygget i stein og har 320 plasser. Den ble reist ca. 1080–1100, noe som gjør den til en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge.

Værnes kirke har et rektangulært skip, lavere og smalere, rett avsluttet kor og vesttårn. Tårnets klokkeetasje er påbygd tidlig på 1200-tallet. Samtidig ble det laget ribbehvelv i tårnfoten, som tidligere har blitt brukt som dåpsrom, eller baptisterium. Sakristiet er bygd til på 1400-tallet, og korbuen er utvidet på 1600-tallet.

100 meter nord for kirken ligger en utgravet kalkovn som er datert til 1200-tallet. Værnes kirke ble restaurert under ledelse av Erling Gjone og sto ferdig i 1966.

Kirken har ikke inngang gjennom tårnet i vest, men i skipet er det inngangsportaler både i sør- og nordmuren. I kirkeskipet er det åpent takverk med saksesperrer. Stikkbjelkene har bevarte, utskårne masker. De eldste kalkmaleriene i kirkerommet er fra senmiddelalderen, og i veggene er det murt inn flere skulpturer og relieffer. Runeinnskrifter i murpussen er datert til rundt 1075. «Værnesstolen» i to etasjer, på nordsiden av koret, er spesielt imponerende, med utskåren rankedekor og bildemotiver fra Det nye testamentet. Den er skåret i 1685, antagelig av Marcus Nielsen Gram. Prekestolen har relieffer av evangelistene i fyllingsfeltene og er laget av Johan Biltsnider i 1623. Døpefonten i kleberstein er fra 1900. Altertavlen, som er laget av Søffren Oellssen i 1639, er svært rikt utformet med utskårne figurer. Midtfeltene nedenfra og oppover viser Nattverden, Getsemane, Korsfestelsen, Nedtakelsen fra korset, Oppstandelsen, Gudstegnet på hebraisk og Kristus i skyen. Korsfestelsen er flankert av Moses og Johannes, og Oppstandelsen er flankert av Elias og Peter.

Foto: HC Brimi
Foto: Olav Skulbørstad