Kirke

Ullensaker kirke, Romeriksdomen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto:www.kirkesøk.no

Velkommen til Ullensaker kirke!

Åpent

Mandag-fredag 0900-1500.
Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.
Kirketjener arbeider i hovedsak på kirkegården gjennom sommeren, han kan åpne kirken. For grupper som ønsker å se kirken, ta kontakt på 909 59 295.

Avstand

Ved leden

Ullensaker kirke er åpen for pilegrimer frem til slutten av august:
Mandag-fredag 0900-1500.
Kaffe og Twist finnes i våpenhuset.

Omvisning i kirken? (kveldstid for grupper eller på dagtid)
Kan bestilles via telefon 909 59 295, Marit Kopperud kirketjener tid: 9-15

Gudstjenester på søndager i sommer (2. hver uke) 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 kl. 11.00.
Fra 21.8 hver søndag kl. 11.00.

Nye benker og bord utenfor kirken til bruk for pilegrimer og andre besøkende
Postkasse med gjestebok og stempel (ved hovedporten)
3 orgelkonserter for pilegrimer, 1. onsdag i juli, august og september 2022 kl. 11.30
(den 6.7 spiller kantor Jorunn Aasen Devold, 3.8 spiller professor i orgelspill Dong-ill Shin, 7.9 spiller kantor Wollert Krohn-Hansen) Gratis for pilegrimer.
Kantor spiller i august, tirsdager og torsdager ca. 9-11, avlyst hvis begravelser i denne tiden.
Pilegrimstur arrangert av menigheten fra Ullensaker kirke til Jessheim Kirke i september. Dato og tid kommer.

Historikk
Ullensaker kirke, også kalt Romeriksdomen, er en langkirke fra 1958 bygget i mur.

Ullensaker kirke ligger på en bakkerygg med vidt utsyn over åpent landskap. Kirken er oppført på samme tomt som den forrige kirken fra 1768, som brant i 1952.

Innvendig er betongveggene pusset og malt og rikt dekorert. Kunstmaleren Alf Rolfsen har stått for både fargevalg og freskomalerier på vegger og i taket. Maleriene rundt korbuen på skipets østvegg viser sol og måne, Helligåndsduen, den paradisiske tilværelse, syndefallet, utdrivelsen fra Paradis, brodermordet og mennesket i arbeid. Korets østvegg har bilder av den tronende Kristus og evangelistene. I himlingen er det malt stjerner og kors, og en hjortefrise pryder nedre del av nordveggen.

Den rikt dekorerte altertavlen er et bilthuggerarbeid fra 1633. Døpefonten i kleberstein, med romansk ringkjede-dekor, er fra ca. 1140 og kommer fra Gudbrandsdalen. Prekestolen har bildefelt med evangelistene malt grått i grått. Prekestolhimlingen er delvis rekonstruert etter den som gikk tapt i brannen i 1952.

Foto: www.kirkesøk.no