Transport

Tynset stasjon

Ligger langs Østerdalsleden
Et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken langs Østerdalen, retning både mot Trondheim og Oslo.

finn avganger

vy.no

adresse

Kongsveien 1, 2500 Tynset

For de fleste pilegrimer vil toget være den enkleste framkomstmiddelet ved siden av beina. Vi anbefaler tog for praktiske og miljømessige årsaker. Tynset stasjon ble åpnet i 1877 da Rørosbanen sto ferdig. Tynset ligger 347,21 kilometer fra Oslo S og 493,2 meter over havet.

Også bussholdeplass like ved Tynset stasjon. Bussavganger både nordover, sørover og vestover. Se https//www.entur.no for avgangstider.