Kirke

Tylldalen kirke

Ligger langs Østerdalsleden
En kirke med røtter i pilegrimshistorien

Kirken i Tylldalen ble vigslet i 1736 og skal være den sjette kirken her i dalen, men den første som står nede i dalbotn. De forrige kirkene stod plassert oppe på Olsberg. Den første av dem ble antakelig bygget omkring år 1170.

Det jobbes nå med å få laget en kopi av Olavs-stauen som er oppbevart i Nasjonalmuseet i København - en av de fineste olavsframstillinger fra middelalderen. Opprinnelig sto den i Tylldalens andre kirke og regnes for å være laget rundt 1200-tallet. For mer info søk "Hellig Olav fra Tyldal".

Sommeren 2024 er kirken åpen hver dag fra 10.00-19.00 i tidsrommet 17. juni - til 11. august.