Kulturminne

Tylldalen Bygdetun

Ligger langs Østerdalsleden


Photo: Aslaug S Haugen

Friluftsmuseum, tidligere prestegård.

Bygdetun fra slutten av 1950 som ligger der den gamle ferdselsveien kom ned fra fjellet.

Her kom det pilegrimer og her lå de første kirkene og prestgården.

Ei sentral oppgave for Tylldalen Bygdetun har vært å formidle bygdas middelalderhistorie. Fra 1976 til 2018 har det vært framført friluftsspel ved olsok med handling lagt til 1100-tallet om bygdefolkets møte med pilegrimene; "Dei urolige av hjarte", "Bak lengste mil" og "Jubili, jubilo", av Ola Jonsmoen og Ellef Røe.

For tiden pågår det store restaureringsarbeider på husene, og derfor ingen mulighet for omvisning.

Foto: Aslaug S. Haugen