Kulturminne

Trysil Bygdetun

Ligger langs Østerdalsleden
Trysil Bygdetun regnes for landets eldste bygdemuseum.

Telefon

+47 624 51 300

Avstand

250 m

Bygdetunet ble grunnlagt i 1901 av ungdomslaget Trysalir, med dikteren Sven Moren i spissen.

Museet omfatter i dag våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse - i alt 21 bygninger som viser hvordan folk i Trysil levde på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Den eldste bygningen er fra ca. 1650.

Se Åpningstider her.