Pilegrimsleden | Tromsa bru
Kulturminne

Tromsa bru

Krysningssted for veifarende i mange hundre år og et spektakulært syn.

Tromsa bru, med tilnavnet "Den Høie Bro", er et gammelt passeringssted for veifarende. Brua er nevnt såvel på 1200-tallet, som av historikere på 1700-tallet. En ny bru ble bygget i 1997.

Brua er nevnt i Snorre Sturlassons sagaer, Håkon Håkonssons sagaer og i Edvard Daniel Clarkes beretning fra sin Norgestur i 1791. Clark omtalte brua som en bemerkelsesverdig bru som med stor dristighet var slått over en fryktelig kløft. Brua hadde følgende innskrift: Du reisende som wandrer her betract natturens under. Act noye paa Guds gierninger, du seer dem alle stunder.

Tromsa bru hadde også en viktig plass i i 1612 under ferden til Georg Jorgen Sinclair og hans Skottetog, en hær av skotske leiesoldater, under Kalmarkrigen (1611-1613) mellom Danmark-Norge og Sverige.

En ny hvelvbru av stein ble planlagt i 1827, men ingen våget å ta på seg oppdraget. I 1860 ble veien lagt om og brustedet lå brakt til 1997 da en ny trebru ble bygget. Fra brua er det 28 meter ned til elveløpet.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.