Pilegrimsleden | Tretten

Tretten

Tettstedet Tretten er administrerende senter i Øyer kommune

Omkring 900 innbyggere bor i Tretten, ca. 30 kilometer nord for Lillehammer. I bygda drives gårdsdrift med storfe og svin, samt dyrking av skog, korn og gress. I tillegg har Tretten industri som ysteri, steinsliperi og bedrifter innen turisme og annen service.

Sentrum av Tretten lå i tidligere tider lenger opp i bygda enn i dag, rundt gården Prestegarden. Her ble det på slutten av 1200-tallet reist en steinkirke og ruinene av denne ligger skjult under Kjørkehaugen. I middelalderen var Tretten et eget prestegjeld, men etter Svartedauen (1348/9-1350) kunne ikke bygda fø på sin egen prest, og Tretten ble da annekssogn til Øyer – noe den har vært siden.

I 1894 startet byggingen av Tretten stasjon på vestsiden av Tretten. Stasjonen var endestasjon på Hamar-Selbanen fra 1894 til 1896. Byggingen gjorde at det vokste frem både hotell, landhandleri, bevertningssteder, boliger og forsamlingslokale.

Under den andre verdenskrig fant det den 23. april 1940 sted harde kamper på Tretten, da britiske infanteribrigader forsøker å stoppe de tyske okkupasjonsstyrkenes fremmarsj nordover Gudbrandsdalen.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.