Kulturminne

Trehusbyen Levanger

Ligger langs St. Olavsleden
Levanger har en fantastisk beliggenhet ved Trondheimsfjorden og Levangersundet. Kommunen er en av landets største landbrukskommuner og beiteing og dyring gjør at kulturlandskapet holdes vedlike.

Byen ble grunnlagt som markedsplass allerede i middelalderen, pga beliggenheten til Trondheimsfjorden og ferdselsvei over til Sverige. I 2011 markerte byen sitt 1000-årsjubileum.

Bykjernen har vært rammet av tre store bybranner som man kjenner i detalj, i 1846, 1877 og 1897. Etter brannene ble byen gjenoppbygd i datidens byggeskikk inspirert av sveitser- og jugendstil. Sentrum har et gjennomgående parkdrag som skulle hindre brannspredning. I dag er hele 157 eiendommer i bykjernen fredet som en av få gjenværende store trehusområdene i Midt- Norge. Trehusbyen har et spesielt særpreg og har fått kvalitetsmerket Olavsrosa.