Kulturminne

Tønsaker, gravfelt fra jernalderen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Her på Tønsåker lå et gravfelt fra jernalder, fra 500 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. På gravfeltet er det spor etter minst 17 gravhauger.

Åpent

Hele året

Avstand

Ved leden

I jernalderen ble samfunnets elite gravlagt i rikt utstyrte gravhauger. Faktorer som sosial status, kjønn, profesjon og endringer i trosforestillinger over tid avgjorde hva den enkelte fikk med seg i graven. Haugene har trolig markert ættens eiendomsrett og ligger ofte samlet på høydedrag eller ved ferdselsveier. Etter kristningen ble Tønsåker kirkested. Kirken skal ha stått ca. 800 meter vest for gravfeltet, i retning Vorma.

I 1834 var fortsatt tre hauger bevart på Tønsåker. Henrik Wergeland (1808-1845) ble svært opprørt da han var vitne til at en av haugene på Tønsåker ble jevnet med jorden. Tidligere samme år kom Wergelands store Norgeshistorie. Han var fylt av begestring for sagaene og forfedrene, og fikk ideen til en stor "Borgerfest til Forfædrenes Minde". Omlag 2000 mennesker deltok på festen på Tønsåker den 29. september i 1834, med sang, dans, godt drikke og en lang tale av Wergeland (To afbrudte Halvringe).

Foto: Hanne Huseby / Akershus Fylkeskommuen

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.