Kulturminne

Tofte gård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Tofte var kongsgård under Harald Hårfagre, og krongods i middelalderen.

Tunet på Tofte gård med de store og praktfulle bygningene ligger dominerende til i landskapet med vidt utsyn over Dovrebygda, den er selve bildet av eller prototypen på en kongsgård. Tofte er omtalt allerede i Harald Hårfagres saga. Håkon Håkonsson bygde veitslehall og kapell her på 1200–tallet.

Tofte gård var kongsgård fram til sist på 1600–tallet. I 1775 skriver historikeren Gerhard Schøning at Tofte både er skysstasjon og gjestgiveri. Eldste bygning i dag er fra 1683. Gården har hatt en sentral funksjon når det gjelder ferdselen over Dovrefjell og var trolig også et mye brukt overnattingssted for pilegrimer i middelalderen.

Gården er fredet, men ikke åpen for publikum.

Foto: Johan Meyer / Riksantikvaren