Kulturminne

Tinghaugen

Ligger langs St. Olavsleden
Navnet Frostating knytter an til Tinghaugen på Loktu (Logtun) på Frosta, hvor det i nyere tid er reist bautasteiner til minne om tingstedet og det som der foregikk.

Web

https://www.visitfrosta.no/frostatinget/

Frostatinget er det største av de fire lagtingene fra middelalderen i Norge og har en nesten tusenårig historie for lov og rett! Frostatinget var lovområdet for trønderne i middelalderen.

Hver sommer møttes 485 utsendinger på Frostatinget på Frosta i Nord-Trøndelag for å lage lover og regler, håndheve og dømme etter de samme lovene. Det var helt sikkert et yrende folkeliv gjennom nesten 1000 år i middelalderens Norge. Allerede fra rundt 600 e.Kr, kanskje allerede fra år 400, kom utsendingene til Frostatinget.